Erja Tienvieri & Anna Mattsson

”Positioner” 25/5 – 16/6 2024

Utställning: Erja Tienvieri & Anna Mattsson 25/5 – 16/6 2024

I en gemensam utställning har vi utgått från naturens inspirerande kraft, och betonar hur denna rent konstnärligt låter sig omformas, beroende på olika positioner. Var och hur man står; perspektiv, orientering, blick, temperament och infallsvinklar.

Erjas bildvärld är orienterad kring observationer från en specifik plats. Uteslutande i naturen eller i ett landskap. Något man som betraktare kan känna igen och identifiera. I det rent faktiska. I sina ögon.

Annas bildvärld är sprungen ur den nonfigurativa traditionen där igenkänningsfaktorn sker inom betraktaren själv, i dennes förnimmelser, fantasi och erfarenheter. För Anna är rytm och rörelse centralt.

Båda håller naturen som den kanske främsta inspirationskällan jämte iakttagelsen av alla dess outtömliga fenomen. Såväl Erja som Anna har ofta erfarit att ”ögonblickets känsla i ett flyktigt nu” lämnat starka spår i deras bildskapande – om även med helt olika visuella uttryck som följd.

Erja Tienvieri och Anna Mattsson har mötts i sitt arbete, sina studier och i sitt engagemang på Ålgården, konstnärernas verkstäder och galleri, i Borås.

Utställning: Erja Tienvieri & Anna Mattsson 25/5 – 16/6 2024

Anna Mattsson

Utställning: Erja Tienvieri & Anna Mattsson 25/5 – 16/6 2024
Utställning: Erja Tienvieri & Anna Mattsson 25/5 – 16/6 2024

Erja Tienvieri

Utställning: Erja Tienvieri & Anna Mattsson 25/5 – 16/6 2024

Erja Tienvieri

Utställning: Erja Tienvieri & Anna Mattsson 25/5 – 16/6 2024

Erja Tienvieri

Utställning: Erja Tienvieri & Anna Mattsson 25/5 – 16/6 2024
Utställning: Erja Tienvieri & Anna Mattsson 25/5 – 16/6 2024
Utställning: Erja Tienvieri & Anna Mattsson 25/5 – 16/6 2024

Anna Mattsson

Utställning: Erja Tienvieri & Anna Mattsson 25/5 – 16/6 2024
Utställning: Erja Tienvieri & Anna Mattsson 25/5 – 16/6 2024

Erja Tienvieri

Utställning: Erja Tienvieri & Anna Mattsson 25/5 – 16/6 2024
Utställning: Erja Tienvieri & Anna Mattsson 25/5 – 16/6 2024Erja Tienvieri

Utställning: Erja Tienvieri & Anna Mattsson 25/5 – 16/6 2024

Erja Tienvieri

Utställning: Erja Tienvieri & Anna Mattsson 25/5 – 16/6 2024

Erja Tienvieri

Utställning: Erja Tienvieri & Anna Mattsson 25/5 – 16/6 2024
Utställning: Erja Tienvieri & Anna Mattsson 25/5 – 16/6 2024

Erja Tienvieri

Utställning: Erja Tienvieri & Anna Mattsson 25/5 – 16/6 2024

Anna Mattsson

Utställning: Erja Tienvieri & Anna Mattsson 25/5 – 16/6 2024

Anna Mattsson