Svenerik Jakobsson i Moriska Rummet 15/5 – 2/6 2024


Bilder som handlar om att istäcket smälter.

Utställningen pågår till den 2 juni 2024