Samarbeten med föreningar

High Point Center for Printmaking

Ett samarbete med High Point Center i Minneapolis har inletts med aktuella och kommande utbytesutställningar.

Gran Canaria

Ett samarbete med Canariska konstnärer med centrum i Aguimes på Gran Canaria har inletts 2021 med utbytesutställningar.

GSG Konstklubb

är Grafiska Sällskapet – Galleriets Konstklubb.
GSG Konstklubb vill vara en klubb för de som vill veta mera om konst, konstnärer, grafiska tekniker eller bara möta andra konstintresserade under trevliga former.
Hemvisten är Grafiska Sällskapets Galleri vars verksamhet GSG Konstklubb stödjer. Som medlem är du välkommen att deltaga i klubbens aktiviteter som består av bland annat:

– träffar, utflykter och studiecirklar
-konstlotteri med dragning i december
– konstresor och fester
Var 10:e medlem vinner i konstlotteriet.
Inköp av vinsterna görs från Grafiska Sällskapets Galleri eller från konstnärer anslutna till Grafiska Sällskapet. Medlem kan deltaga i aktiviteter med flera personer när plats finns. www.gsg-konstklubb.com

Stiftelsen Getfotsfonden

delar årligen ut ett stipendium för grafiker i början av sin yrkesbana, i syfte att stödja utvecklingen av den grafiska konsten.Stiftelsen bildades 1992 på initiativ av lärare och elever på Grafikskolan i Stockholm, som då var lokaliserad på Getfotsvägen i Gubbängen i södra Stockholm. Numera ligger skolan på Virkesvägen i Södra Hammarbyhamnen.

Stiftelsens kapital, vars årliga avkastning delas ut som stipendium, kommer dels från utställningar med verk som skänkts till Getfotsfonden av stort antal konstnärer och dels genom en generös donation från en retrospektiv utställning med Rolf Steinbergs verk. Rolf Steinberg arbetade som lärare på Grafikskolan. Eleverna på Grafikskolan har även bidragit genom att under ett antal år låta en viss procent av försäljningen vid skolans elevutställningar gå till stipendiefonden.

www.getfotsfonden.se

Samarbeten med pedagogisk inriktning

Västerås Konstskola

Ett samarbete med Västerås Konstskola www.vasteraskonstskola.se har inletts och kommer ske i form av elevkullarnas årliga utställningar på galleriet på Hornsgatan.

Grafikskolan i Stockholm

är den enda konstskolan i hela Norden som koncentrerar sig på de konstgrafiska uttrycksformerna.I det bildkonstnärliga arbetet på Grafikskolan spelar traditionella kunskaper en viktig roll, de har utvecklats under lång tid och bär i sig själva handens erfarenheter. De spelar fortfarande en grundläggande roll för moderna utövare.

I samarbete med Grafiska Sällskapet har sistsaårseleverna sin avgångsutställning på galleriet.

www.grafikskolan.se

Konstfack

är Sveriges största konst- och designhögskola med utbildningar på kandidat- och masternivå.
Skolan som grundades 1844 har idag ca 900 studenter och 200 anställda.På galleriet har elever från masterutbildningen ställt ut bl.a Artist´Books.

www.konstfack.se/sv

Husby Konst & Hantverksförening

Grafiska Sällskapet inledde år 2015 ett samarbete med Husby konst och hantverksförening, Art Camp på Husby Gård. Föreningen erbjuder drop-in verkstäder med konst- och hantverksaktiviteter i stadsdelen under loven för barn från 10 år och uppåt.

Grafiska Sällskapet har hållit i verksamheten i grafikverkstaden. Vi jobbar med bilder i olika hög- och djuptryckstekniker samt screentryck.

Grafiska Sällskapets handledare har också ingått i ett tre veckor långt konstprojekt för ungdomar 15-19 år, Art Workers, arrangerat av Husby Gård. Projektet går ut på att ungdomarna provar att arbeta i en konstnärlig process.
De båda verksamheterna har avslutats med utställningar på Husby Gård och i Husby konsthall.
Den grafik som producerades i de båda verksamheterna har också presenterats både 2015 och 2016 på Grafiska Sällskapets galleri.
Verksamheten är genomförd med stöd av Stockholms stad och Stockholms läns landsting.

Husby Gård/Husbystigen 8, 164 30 Kista www.husbygard.nuhttps://www.facebook.com/HusbyKonst/