Grafiktriennal XV 2014

20 september – 2 november 2014, Uppsala konstmuseum

Då var det dags för den femtonde Grafiktriennalen, denna gång på Uppsala konstmuseum. Triennalen är ett samarbete mellan Grafiska Sällskapet i Stockholm och Uppsala konstmuseum. Den första Grafiktriennalen ägde rum 1965 på Nationalmuseum och har sedan dess varit en återkommande mönstring av den grafiska bilden/konsten och en temperatur-mätare på var den svenska grafiken befinner sig just nu! Ansökningarna för att delta i Grafiktriennalen har varit öppen för alla i Sverige verksamma konstnärer. Alla tekniker, även digitala, tredimensionella arbeten och projekt har varit välkomna, förutsatt att den grafiska tekniken ingår som en väsentlig del i arbetet.

Antalet sökande denna gång var över förväntan, till Grafiska Sällskapet inkom 412 ansökningar, så juryn som bestod av konstnärerna Leif Elggren och Ann Edholm samt Uppsala konstmuseums intendent Ann-Christine Fogelberg har haft ett hårt arbete att granska sammanlagt 1756 konstverk ur vilka 315 verk valts ut. Antalet deltagande konstnärer blev 117 varav 65 är kvinnor och 52 är män. Åldermässigt har utställningen en bred spännvidd, den äldsta konstnären är född 1922, den yngsta deltagaren är född 1993.

På Grafiktriennalen, den femtonde i ordningen, kommer det inte bara att visas ett brett spektrum av tekniska färdigheter för att göra grafik utan denna gång kommer det personliga och konstnärliga avtrycket att vara centralt. Vi möter konstverk som speglar konstnärens djupaste intentioner, storslagen svartvit grafik, blandat med lågmält viskande bilder, färggrafik och digitala anslag på papper, även bokprojekt, s k ”Artist’s Books”, där gränsen mellan bild, ord och form suddats ut. I utställningen visas även ”grafiska installationer” på platser i slottet som inte alltid var tänkta som visningsrum för konst, – spännande!

En tradition vid de senare triennalerna har varit att komplettera den jurybedömda utställningen med en specialutställning. Man kan säga att göra en utställning i utställningen!
Vid årets triennal presenteras konstnären Göran Brunius (1911-2005) grafiska verk och skisser med betoning på hans fågelbilder, Göran Brunius var en av Sveriges mer kända konstnärer som under hela sitt liv tecknade, målade och arbetade med grafik. Hans stora intresse för naturen och i synnerhet fåglar gjorde att han genomförde många ”tecknar-reportageresor” till andra länder. Men det är i synnerhet tecknandet och den grafiska produktionen av bokverket Sveriges fågelliv som kom att befästa honom som en skarp iakttagare och konstnär med ögon för de vilda fåglarna i vår omgivning .I Göran Brunius bilder möter vi mytomspunna fåglar som nattskärran, rördromen och kattugglan, men även fåglar som vi ser hemma i trädgården vid fågelbordet: talgoxen, björktrasten, blåmesarna och sparvhöken.

Göran Brunius var utbildad i målning och teckning för Otte Sköld 1930-31, studerade skulptur för Bror Hjorth och gick på Kungliga Konsthögskolan 1932-37. Han var inte bara grafiker och målare, utan även skribent, konstvetare och ornitolog. Brunius har publicerat ett stort antal böcker där hans skarpa blick för natur och djurliv blir synligt, men som han själv säger i en text -”fåglarna stod alltid i centrum – de hemlighetsfulla fåglarna”.

Grafiktriennalen på Uppsala konstmuseum vill visa att den grafiska konsten i Sverige är en mångfasetterad och varierad företeelse. Tradition möter experiment, dåtid möter nutid, digitala ettor och nollor förvandlas till enkla svarta streck på en plåt av koppar. Bilden som skrivs ut i skrivaren söker sin väg tillbaka till tryckpressen från 1600-talet, förvandlas och omvandlas igen. På årets triennal ser vi konstnärer som likt sina föregångare arbetar med nål och plåt, men även grafiker som ser den digitala tekniken som sitt främsta verktyg. Tanken svindlar när 1600-tal möter 2000-tal, konstnären ”då” möter konstnären ”nu”. Välkommen att upptäcka hur den grafiska konsten står sig idag!

Vernissage lördagen den 20 september kl 12-16.30
Invigning 15.00 med bl a tal av Christina Jutterström, tidigare ordförande i Grafikens Hus.

Urban Engström, utställningskommissarie

Besöksadress: Uppsala slott, ingång E
Postadress: Drottnings Christinas väg 1E, 752 37 Uppsala
Öppet: tis 12-16, ons 12-20 (fri entré 16-20), tor-fre 12-16, lör-sön 12-16.30
Hemsida www.uppsala.se/konstmuseum
Facebook www.facebook.com/uppsalakonstmuseum
Instagram @uppsalakonstmuseum

För mer information kontakta:
Urban Engström, utställningskommissarie, 070 6792134, malcoms@glocalnet.net
Ann-Christine Fogelberg, intendent, Uppsala konstmuseum,
070 8248699, ann-christine.fogelberg@uppsala.se
Eva Björkman, marknadsförare/grafisk formgivare, Uppsala konstmuseum,
076 8304891, eva.bjorkman@uppsala.se