Evelina Sondell 25/5 – 16/6 2024

Utställning: Evelina Sondell 25/5 – 16/6 2024

Jag arbetar med grafik i förhållande till skulptur och installation. Jag arbetar experimentellt med material och det som uppstår i processen är det som för mitt arbete vidare. Oftast i ett formspråk med associationer till organiska former och naturens ständiga rörelse som rör sig i ett gränsland mellan abstrakt och föreställande för att ge rum åt form, färg och komposition.
På Grafiska Sällskapet visar jag en serie högtryck som är inspirerad av relationen till naturen. Jag skär i trä, formar, speglar och upprepar, i en känsla av att jag inte helt kan styra resultatet. Ett försök att samla, forma och förstå något som ligger bortom vår kontroll i ett ständigt pågående kretslopp av växande och förfall

Utställning: Evelina Sondell 25/5 – 16/6 2024
Utställning: Evelina Sondell 25/5 – 16/6 2024
Utställning: Evelina Sondell 25/5 – 16/6 2024
Utställning: Evelina Sondell 25/5 – 16/6 2024
Utställning: Evelina Sondell 25/5 – 16/6 2024
Utställning: Evelina Sondell 25/5 – 16/6 2024
Utställning: Evelina Sondell 25/5 – 16/6 2024