Grafiktriennalen XVII 2024, 18 maj – 18 augusti 2024

Grafiska Sällskapet anordnar i samarbete med Uppsala konstmuseum den sjuttonde Grafiktriennalen.

Den här gången blir det också en konkret och spännande internationell utblick.
Grafiska Sällskapet har bjudit in konstnärer från Holland som arbetar med grafik att delta.
De holländska konstnärerna kommer att ställa ut i en egen utställningslokal i Uppsala konstmuseum.

Fakta och villkor

Ansökningstiden är 15 mars – 30 april 2023.

Du fyller i formuläret längre ned på den här sidan och skickar in din ansökan.

Ansökan är öppen för alla Sveriges verksamma konstnärer som arbetar med grafik.
Alla trycktekniker är tillåtna förutsatt att den konstgrafiska arbetsprocessen ingår som en väsentlig och tydlig del av arbetet.

Förslag på tredimensionella arbeten och projekt kan lämnas in i form av väl utformade skisser och/ eller foto som tydligt beskriver den tänkta utformningen.

Juryn består av Museichef från Uppsala Konstmuseum Daniel Werkmäster, Konstnär Dan Wolgers och konsthallschef Marika Reuterswärd från Kristianstads konsthall.

Juryns beslut kan ej överklagas.

Besked till samtliga sökande skickas ut i juni/juli 2023.

Kostnader och transporter i samband med uppförande av verk och projekt bekostas ej av triennalen.

Högst 3 förslag får lämnas in. Verken får inte vara äldre än från år 2020.
Ansökan görs digitalt.
Filformatet ska vara jpg och varje bild få vara högst 2MB.
Namnge bildfilerna 
enligt ditt eget namn och numret du har tilldelat den i listan.
 ex. fornamn_efternamn_1

I samband med ansökan inbetalas en ansökningsavgift om 300 SEK. För att ansökan skall gälla krävs att ansökningsavgiften är insatt på Grafiska Sällskapets särskilda triennalkonto Plusgiro 91 01 28 – 8 senast den 30 april 2023. Du skickar ansökan senast kl 23:59 svensk tid.

Märk inbetalningen med sökandes namn, adress och ”Triennal 2024”.


OBS! Ansökningar som inte är betalda senast den 30 april kommer inte accepteras.

Antagna originalverk får gärna vara monterade i 2 mm syrafri passepartout men större format än 70 x 100 och verk på annat material än papper behöver ej monteras.

Antagna originalverk skickas till GRAFISKA SÄLLSKAPET mellan den 1 januari – 31 januari 2024, fraktkostnaden betalas av konstnären.

Adress: Grafiska Sällskapet, Hornsgatan 6, 
118 20 STOCKHOLM

Juryn förbehåller sig rätten att refusera antagna verk om dessa visar sig inte överensstämma med ansökningsmaterialet eller om ansökan i annat varit vilseledande. Provision på sålda verk utgår med 50 % inkl. moms.

Genom att underteckna ansökningshandlingen godkänner konstnären att antagna konstverk publiceras på internet i samband med dokumentation av Grafiktriennal XVII.

Grafiska Sällskapet respekterar din personliga integritet. Uppgifter om dig behandlas säkert och korrekt sätt i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi sparar personuppgifter så länge som de behövs för ändamålet.

Välkommen med din ansökan till Grafiktriennalen XVII!

För frågor, e-mail: triennal@grafiskasallskapet.se

Emmy Dijkstra och Nina Kerola
Utställningskommissarier

Ansökan Grafiktriennal XVII

Obligatoriska fält är märkta med *


  Mina bilder:

   
  Bild nr.1  Bild nr 1 (högst 2mb, format jpg)


  Bild nr.2  Bild nr 2 (högst 2mb, format jpg)


  Bild nr.3  Bild nr 3 (högst 2mb, format jpg)

     Godkänn: (*)