Grafiktriennalen XVII 2024, 18 maj – 18 augusti 2024

Grafiska Sällskapet anordnar i samarbete med Uppsala konstmuseum den sjuttonde Grafiktriennalen.

Den här gången blir det också en konkret och spännande internationell utblick.
Grafiska Sällskapet har bjudit in konstnärer från Holland som arbetar med grafik att delta.
De holländska konstnärerna kommer att ställa ut i en egen utställningslokal i Uppsala konstmuseum.

Fakta och villkor

Ansökningstiden är avslutad.

Besked till samtliga sökande skickas ut i juni/juli 2023.

Kostnader och transporter i samband med uppförande av verk och projekt bekostas ej av triennalen.

Antagna originalverk får gärna vara monterade i 2 mm syrafri passepartout men större format än 70 x 100 och verk på annat material än papper behöver ej monteras.

Antagna originalverk skickas till GRAFISKA SÄLLSKAPET mellan den 1 januari – 31 januari 2024, fraktkostnaden betalas av konstnären.

Adress: Grafiska Sällskapet, Hornsgatan 6, 
118 20 STOCKHOLM

Juryn förbehåller sig rätten att refusera antagna verk om dessa visar sig inte överensstämma med ansökningsmaterialet eller om ansökan i annat varit vilseledande. Provision på sålda verk utgår med 50 % inkl. moms.

Genom att underteckna ansökningshandlingen godkänner konstnären att antagna konstverk publiceras på internet i samband med dokumentation av Grafiktriennal XVII.

Grafiska Sällskapet respekterar din personliga integritet. Uppgifter om dig behandlas säkert och korrekt sätt i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi sparar personuppgifter så länge som de behövs för ändamålet.

För frågor, e-mail: triennal@grafiskasallskapet.se

Emmy Dijkstra och Nina Kerola
Utställningskommissarier