Yasmina Karli Malmsten 16 mars – 10 april 2024


I LOOKED INTO A MIRROR AND I SAW MYSELF
I en spegel kan vi se oss själva utifrån.
Genom att spegla oss i andra kan vi göra detsamma.
Vår reflektion mot ytan av en annan människa ger oss ledtrådar till vilka vi är.
I varje nytt möte har vi chansen att upptäcka nya fasetter av oss själva
och världen blir en spegelsal.
Rätt som det är misstar jag någon annans rygg för min egen.
Jag undrar var en kropp börjar och var nästa tar vid.
Om våra ögon är själens spegel, är en spegel då själens öga?
Jag tittade in i en spegel och jag såg mig själv.


Ex Libris – Maud Probst, Renée Lord, Anna Stelling och Lotta Frost 16 mars – 10 april 2024


Ex Libris är en grupp konstnärer som arbetar med Artist’s Books.
Vi möts i en värld av små upplagor, grafik, papper, tyg och tråd.
Och oändliga möjligheter.


Natalia Wysocka – Distorsions 13 – 30 april 2024


Det centrala motivet i grafikserien ’Distortions’ är representationen av den mänskliga kroppen. Serien hämtar sin inspiration från verk av André Kertesz som skapat en serie fotografier med samma titel.

Den skapande processen består av en noggrann observation av kroppen kombinerad med en tidskrävande och experimenterande process av fotografiska och grafiska tekniker. Genom perspektivskiftning och noggrann uppmärksamhet kring detaljer berättar varje komposition historien om kroppen. Fokus ligger på kroppens komplexitet, kontinuitet och upplösning av sammanhang. Resultatet är en djupgående utforskning i rörelsen och formens förhållande till varandra, där de tillsammans suddar ut gränserna mellan igenkännbara kroppsdelar.


Mary Olsson 13 -30 april 2024


The Glorious Age of Business, miniature paper theatre

 

I’m intrigued by the once common, paper objects of everyday life, particularly the letter and the miniature paper theater. These objects reached their zenith in the Golden Ages of book illustration and letter writing. Once our lives were full of paper objects and the letter was an important object – enfolding not just news but the drama of life.

 


Erja Tienvieri & Anna Mattson 25 maj – 16 juni 2024


I en gemensam utställning har vi utgått från naturens inspirerande kraft, och betonar hur denna rent konstnärligt låter sig omformas, beroende på olika positioner. Var och hur man står; perspektiv, orientering, blick, temperament och infallsvinklar.


Erjas bildvärld är orienterad kring observationer från en specifik plats. Uteslutande i naturen eller i ett landskap. Något man som betraktare kan känna igen och identifiera. I det rent faktiska. I sina ögon.

Annas bildvärld är sprungen ur den nonfigurativa traditionen där igenkänningsfaktorn sker inom betraktaren själv, i dennes förnimmelser, fantasi och erfarenheter. För Anna är rytm och rörelse centralt.

Båda håller naturen som den kanske främsta inspirationskällan jämte iakttagelsen av alla dess outtömliga fenomen. Såväl Erja som Anna har ofta erfarit att ”ögonblickets känsla i ett flyktigt nu” lämnat starka spår i deras bildskapande – om även med helt olika visuella uttryck som följd.

Erja Tienvieri och Anna Mattsson har mötts i sitt arbete, sina studier och i sitt engagemang på Ålgården, konstnärernas verkstäder och galleri, i Borås.