Kontakt/Organisation

För de instanser där e-post inte nämns, v.g. kontakta styrelsen

Galleriet

Galleriansvarig:
Björn Sundström
Eva Spikbacka

Adress:

Grafiska Sällskapet
Hornsgatan 6
118 20 Stockholm
tel:08-643 88 04
e-post: galleri@grafiskasallskapet.se
(OBS! Ärenden gällande hemsidan:
hemsidan@grafiskasallskapet.se)
Galleriets öppettider:
tis-tor 12-18
fre-sön 12-16

Hemsidan

hemsidan@grafiskasallskapet.se

Ansvarig för utgivandet av hemsidan:
Pär Sundling

Grafikverkstaden

Ulrika Thorén (070-4012253)
Karin Törnros
Tomas Holmqvist (070-759 98 85)

Digitalverkstaden

Tomas Holmqvist (070-759 98 85)

Tidningen Grafiknytt

grafiknytt@grafiskasallskapet.se
Redaktör, ansvarig utgivare & administratör:
Anne-Lie Larsson-Ljung
Medansvarig:
Emmy Dijkstra

Gallerigruppen 2 år

galleri@grafiskasallskapet.se
Nina Kerola
Mikael Kihlman

Hängningsgruppen

Galina Davydchenko
Cecilia Enberg
Kristina Stark

Programgruppen

Vakant


Styrelsen

Ordförande:

Anne-Lie Larsson-Ljung
styrelsen@grafiskasallskapet.se

Ordinarie/sekreterare:

Cathrine Johansson
sekreteraren@grafiskasallskapet.se

Ordinarie/kassör:

Bo Ganarp

Ledamöter:

Lotta Döbling
Tova Fransson

Suppleanter:

Tomas Holmqvist
Jöran Österman

Granskningsnämnden, 1 år

Lars Wikström – ordinarie
Timothy Crisp – ordinarie
Alexandra Skarp – suppleant
Pontus Raud – suppleant

Revisorer, 1 år

Anna Wretholm – auktoriserad ordinarie
Mats de Vahl – föreningens ordinarie
Micaela Karlström – auktoriserad suppleant
Ulla Wennberg – föreningens revisorssuppleant

Ekonomi

Shukra Wall Melin

Valberedning, 1 år

Sammankallande, ordinarie – P O Larsson
Ordinarie – Ann Makander
Suppleant – Nina Edling

Regionombud, 1 år

NORR

Annikka Kronlid Arvidsson

VÄST

Marie Isaksson

SYD

Sofi Hagman

ÖST

Annette Hammarén

Klubbmästare, 1 år

Ulrika Thorén
Bo Ljung

Ateljé Madeleine

galleri@grafiskasallskapet.se
Björn och Britt Krestesen