Hur blir man medlem?

Stödjande förmånsmedlem

Tycker du om grafik?
Skulle du vilja ha en portfölj med 3 st grafiska blad av olika konstnärer varje år?

Då ska du bli stödjande förmånsmedlem i Grafiska Sällskapet!
Den årliga utgivningen av grafikportföljer har pågått i stort sätt sedan Grafiska Sällskapet bildades och urvalet av de grafiska bladen som trycks till portföljen görs av Sällskapets granskningsnämnd.
Personer, föreningar eller institutioner som är intresserade av Grafiska Sällskapets verksamhet och konst kan för 2 200 kronor bli stödjande medlemmar och på så sätt också hjälpa Sällskapets att verka för grafiken som konstart.

Maila till galleri@grafiskasallskapet.se
eller ring 08-643 88 04 och prata med galleristerna eller sätt bara in pengarna på plusgiro 40 78 56-4.
Glöm inte att tala om vem du är och vilken adress du har.


Ansökan om medlemskap Grafiska Sällskapet 2023

”Till medlem inväljs i Sverige verksam bildkonstnär eller konststuderande som i betydande omfattning arbetar med grafik och där manifesterat sig som konstnär. Invald studerande medlem betalar halv medlemsavgift under studietiden, dock inte vid fortbildning. Medlemskap ska beviljas av styrelsen efter förslag av granskningsnämnden.” Grafiska Sällskapets stadgar § 10.

Ansökningshandlingar för 2023 (pdf)

Så här går det till:

Ansökningsblanketten ifylls och undertecknas av konstnären.

Följesedel skall medfölja arbetsproverna.

7 – 10 arbetsprover. Ansökan ska inte visa alla grafiska tekniker du kan. Den ska presenteras i form av en samlad kollektion i original för granskningsnämnden. Kollektion bör inte vara äldre än 5 år. Verken kan vara monterade i passepartouter, men de får inte ha glas och ram.

Ansökningsavgift 200 kr sätts in på plusgiro 40 78 56-4 Grafiska Sällskapet.

Skriv tydligt sökandens namn och att betalningen gäller ansökningsavgift.

Granskningsnämnden utgörs av medlemmar i Grafiska Sällskapet och är valda på ett år för att garantera ett varierat omdöme och att olika konstnärliga uttryck kommer fram.

Skickade paket skall vara galleriet tillhanda senast torsdag 17 augusti 2023.
Sänd inga paket tidigare än vecka 33.
Personlig inlämning av arbetsprover sker onsdag 16, torsdag 17 mellan kl 12-18
och fredag 18 augusti kl. 12-16 på galleriet Hornsgatan 6.

Försäkring. Grafiska Sällskapet ansvarar inte för inlämnat material, så den sökande får själv teckna
eventuella försäkringar.

Ansökande kan hämta sina alster fr.o.m. ons 24 augusti 2023.

Välkommen med din ansökan!

Medlemsansökan
Grafiska Sällskapet
Hornsgatan 6
118 20 STOCKHOLM
Tel: 08-643 88 04

E-post: sekreteraren@grafiskasallskapet.se
E-post: galleri@grafiskasallskapet.se

Application for membership in the Swedish Printmakers´ Association – click here