Grafikskolans Vårutställning

Dom kallar oss grafiker 4/5 – 22/5 2024


2024.05.04 – 2024.05.22

“Dom kallar oss grafiker. Vi som är utanför. Vi som gör mest. Vi som reproducerar utan mellanhänder, med våra egna händer.”

Vi skär i blocken, skrapar på ytan, belyser och pressar. Vi skapar mening i upplagor, lager på lager. Vi är elva konstnärer som under de senaste två åren har undersökt de grafiska teknikernas uttrycksformer och boken som konstnärligt uttryck. Vi har upptäckt grafikens och bokkonstens rika möjligheter till upprepning och reproduktion men också till variation och unika gestaltningar. Den här grupputställningen visar en mångfald av mångfald. Det är vi som är konstnärerna som dom kallar grafiker. Och när vi gör något unikt så kan vi alltid göra några flera.

Utställning: Grafikskolans Vårutställning 4/5 - 22/5 2024