| Ungdomsstipendiat 2023: Lina Swchwentke

Grafiska Sällskapets Ungdomsstipendium

Grafiska sällskapet har instiftat ett stipendium för ungdomar under 30 år som visar stor lust och begåvning för de grafiska teknikerna. Stipendiesumman är på 10 000 kr plus medlemsskap i Grafiska sällskapet. Det första året är då gratis.

2024 års stipendiat: Oskar Wikström

Oskar Wikström är en Göteborgsbaserad grafiker och konstnär från Stockholm som
främst arbetar med artists’ books och andra typer av pappersbaserade publikationer.
Han är utbildad vid Göteborgs Konstskola och HDK-Valand i Göteborg samt
Estonian Academy of Arts i Tallinn. Utöver att själv ha deltagit i flera utställningar och
mässor har Oskars böcker också visats som en del av mindre boksamlingar i
Sverige och utomlands.

I sina projekt undersöker Oskar hur teknik, format och material påverkar boken som interaktivt konstobjekt. Här finns också ett speciellt intresse för det smutsiga, och hur
avtryck, fläckar och slitage förkapslar en rörelse eller kraft – inte minst i relation till en boks sidor.
I stipendiatutställningen på Grafiska Sällskapet presenteras ett urval av Oskar Wikströms arbete med böcker och grafik. Vissa projekt är färdiga, andra är pågående undersökningar.