Ungdomsstipendiat 2024: Oskar Wikström |

Grafiska Sällskapets Ungdomsstipendium

Grafiska sällskapet har instiftat ett stipendium för ungdomar under 30 år som visar stor lust och begåvning för de grafiska teknikerna. Stipendiesumman är på 10 000 kr plus medlemsskap i Grafiska sällskapet. Det första året är då gratis.

2023 års stipendiat: Lina Schwentke

Lina Schwentke är född 1996 och är från Berlin där hon har en examen på universitetet Der Künste Berlin 2020.

I samband med den utbildningen reste hon till Stockholm och studerade på fri konst på Kungl.Konsthögskolan som Erasmus student och fick då möjligheten att delta i olika grafikkurser på Grafikskolan i Stockholm.

För att fördjupa sina kunskaper om de enskilda arbetsmomenten, produktionen och processerna av olika trycktekniker går hon nu kursen Artistbooks på Grafikskolan i Stockholm. Hon tycker det är en drömlik plats med en stor tryckverkstad och många erfarna konstnärer och grafiker.

Linas verk visualiserar ofta en historia som befinner sig i gränslandet mellan verklighet och fiktion. Visuella skildringar som växlar mellan dröm- och mardrömslika scener.

Genom att studera omgivningen och väva samman vardagliga upplevelser med sina egna fantasier, skapar hon unika och känslosamma berättelser.


Lina är särskilt fascinerad av de mänskliga drag som är allestädes närvarande, men ofta förbisedda. Hon utforskar ämnen som svartsjuka, egoism, narcissism, ensamhet, rädsla, manipulation, fysiskt och psykiskt våld och makt, samt deras oförutsägbara konsekvenser. Vi hälsar henne varmt välkommen till Grafiska sällskapet!


”Nitti Centimeter”, Litografi 40 x 60 cm

”Ewas Pfirsich” Linosnitt 69 x 50 cm