Ateljé Madeleine

6.12 2016

Hej alla kära ateljé Madde älskare och framtidspessimister!
Ett “Drama” I flera akter utan paus:
Författad av fransk byråkrati och livets plötsliga överraskningar/ översatt av Björn och Britt Krestesen Ateljé Madeleines grind-väktare.

Renoverings historia:

Prolog:
Grafiska sällskapet blev som alla andra i bostadsföreningen kontaktade runt 2011 om planerade renoveringar. ca 2011-12 började det komma beräkningar och planer på vad som skulle göras med vår Ateljé och resten av fastigheterna inom föreningen.

Akt 1

Vi fick först åtgärda en försäkringsskada (flera stora stenar som bokstavligen föll igenom vårt tak) från grannens brandvägg. Detta tog ett antal månader att åtgärda och efter ca ett år med många brev och experters granskande av våra utgifter/ kostnader osv fick vi igenom en kompensation av försäkringsbolaget på ca 45 000 Skr, ett helt nytt yttertak och förhöjning av detsamma samt isolering. Vi betalade efter förhandlingar endast isoleringen som kompensation för försening av arbetet även från vår bostadsförening.

Renoveringen startades av att vår fastighet som tillsammans med grannen stördes av att husmarken sjönk, åtgärden var då att man skulle borra ca 500 st. hål runt de aktuella fastigheterna och fylla dessa med betong. Man skulle likaså riva ut hela vårt kök/badrum, gräva ut detta och gjuta ett hållbart betongfundament för att ge fastigheterna (vår och grannens) en så kallad bredare fot att stå på. Detta är klart.

Akt 2

Man började med att gräva upp utanför vår yttervägg för att kunna arbeta med bl.a. avloppen. Men arbetet stoppades (avslutades) och där stod vi med ett 7 meter långt dike längs med vår yttervägg ca 1-1,30 djupt i 1,2 -1,6 år innan renoveringsarbetet återupptogs.
Detta innebar att vårt ateljégolv som varit placerat på ”jordgrund” dränerades ut mot det öppna diket, speciellt första 2.5 -3 metrarna och att vår yttervägg började sjunka mer och mer, medförande sprickor i väggar inne och ute samt att fönstrens tillslut inte kunde öppnas. Utan anpassningsavsågningar i virket. Nåja allt detta och dessa extra kostnader har föreningen tagit på sig att reparera på sin egen budget. Detta på grund av vårt påtalande att de felprojekterat diket framför vårt hus. Samt att vi genom att vara ganska pragmatiska med våra ersättningskrav ”slapp” diskussioner om hur mycket huset sjunkit innan diket grävdes osv. Jag dokumenterade allt före reparationernas början och kunde påvisa avsevärda senare uppkomna sprickor i väggar osv. En del tids- och kostnadsbesparingar gjordes på den överenskommelsen. För det hade kunnat bli en rättssak.

Akt 3

När det var dags att börja med köket och badrummet, fann man massiva fuktskador i vår vägg som vetter mot grannen Madame Maraval. Detta tog många månader att reda ut med experter, men det reparerades till slut även denna gång på bostadsföreningens bekostnad (dvs. kollektivets slantar samt det de fått från Paris stad i byggsubventioner )

Akt 4

Ja, då var det dags för golvet som man lovat att ta på sin bekostnad eftersom att man genom vårt påtalande av deras ansvar med att ”dikesslarvet” avsevärt försämrat hela vår byggnad, så blev resultatet efter många mail och samtal att man tog dessa kostnader på sig också.
Då beslöts att gjuta betongplattor på vårt jordunderlag, detta Innebär en stor förbättring för oss och en värdeökning av huset samt att vi skulle slippa att betala själva för vårt framtidsplanerade byte av det egna trägolvet.
Man startade då med att riva ut vårt lutande golv. Det visade sig att vissa ställen i golvet var fuktskadade. Inne mot den inre väggen (den som man äger tillsammans med coproprietén 40 Rue De Bellville) fann man betydande fundament – och mur- skador som därmed innebar möjliga bärighetsproblem, detta i väggens nedre del (ca 2x1m) i stenfundamentet och detta måste åtgärdas innan man kunde fortsätta.
Väggen ägs av vår och grannens bostadsförening.

VI FÅR ENLIGT LAG INTE PÅBÖRJA PRIVAT RENOVERING AV VÄGGEN: VI RISKERAR DÅ ATT BLI STÄMDA OM NÅGOT INTRÄFFAR I FRAMTIDEN.
Inga andra arbeten kunde påbörjas inne under tiden, det blev totalt stopp!

Epilog:
Detta (med väggen)är till idag ca 540 dagar sedan. Fransmännen maler sakta medan vi förtvinar mentalt och tappar hyresintäkter samt tid.

Våra medlemmar undrar ju också vad vi sysslar med, som aldrig får ateljén klar!

Detta sista stopp i reparationerna existerar pga. att grannföreningen inte svarar på brev, inte accepterar vår tillsatta experts utredning och tvingar då upp oss och vår förening i domstol, detta för att slippa allt om ”väggen ”så att säga. Domaren går dock på vår linje och utser ”sin” egen expert för att klura ut hur väggkonstruktionen ska repareras (enligt mig en bagatellåtgärd som kräver på sin höjd 6-10 timmars funderingar och hållbarhetsmätningar ). Vi riskerar att få vänta på experten och hans utlåtande om det vill sig illa till juni/juli, har vi blivit informerade om.

De båda föreningarna ska dela på kostnaderna för väggen, enligt lag, men vår bostadsförening vill inte starta bygget utan att de har garantier om betalning från grannen. Så det blir domarens utsago som blir tvingande.
Däremellan sitter vi i ett skruvstäd och kan inget göra för att komma in i vår nuvarande ateljé, en bokstavlig ruin inuti.
Att utsätta oss för att inte kunna ha hyresinkomster till våra löpande utgifter under den aktuella perioden och med en “ruin” i vår ägo, där vi ej (om vi velat eller varit ekonomiskt tvungna därtill) kunnat sälja ateljén för marknadspris under reparationstiden .“Byggstoppet” har utgjort ett inhumant hot mot vår möjlighet att behålla Ateljén.
Detta har jag funnit som ett viktigt argument för vårt extra krav på grannbostadsföreningens ersättning av s.k. ” moralisk sveda o värk” .

Vi kommer att driva detta ärende i möjligaste mån tillsammans med vår förening mot motparten och så pragmatiskt som möjligt.
I just detta ärende kan vi inte driva ersättningskrav på grannföreningen utan att ha ett juridiskt ombud. Vi har hitintills genom att vi drivit saker själva sparat uppskattningsvis mellan 85- 110 000 Skr i advokatkostnader. Men vi har nu kommit i ett läge där det inte kan göras enligt fransk lag just i detta fall.

Vår egen förening kan inte driva en ”enskild talan ” mot motpart, utan bara föra hela kollektivets talan, så därför har vi kontaktat en svensk Advokat som har Frankrike som arbets-fält och om det blir en arbetsöverenskommelse med Advokaten kommer vi presentera hennes beräknade kostnader till styrelsen först, för deras godkännande.

Jag har på plats i Paris haft möten med inblandade personer från båda parter om vilka som ska stå för vad, bl.a. för ca 1 år sedan, angående vad våra förväntningar på varandra var, när väl tiden kommer för den ursprungliga planeringen av vår Ateljé samt allt som då var aktuellt och påverkningsbart.

Jag/vi har mycket i huvudet, men allt som är avtalat om vem som lovat att göra vad, har jag bekräftelser på i mail, på av mig uppförda besluts protokoll gällande våra överenskommelser med föreningen och Arkitekt.

Jag/vi drev ett krav för förlorad användning av vår ateljé på 33/euro dag, mot vår egen förening och de beslöt att vi skulle erhålla vår begärda summa på 277 0000 Skr som ska betalas 50 % i januari och slutbetalas i juli 2017
ersättningen gällde fram till och med den 25 juli 2015 .

Vi ville få igenom vår fordran snabbt och tyckte att det fanns en öppenhet från
”dem “att ta på sig en del saker som det kunde blivit diskussioner om annars, exempelvis golvet osv. som en slags outtalad kompensation för vårt resonabla kravbrev då.
Reparationerna skulle då snabbt återupptas trodde vi, men så kom den förbannade väggen emellan.
Det vi ska koncentrera oss på just nu är att få igång reparationerna och få igenom vårt ersättningskrav för förlorade inkomster och förlorad väntelista i 1.5 år framåt, samt omöjligheten att få vistas i vår egendom. Den aktuella nya perioden för vårt nya ersättningskrav är från den 26.7 2015,fram tills arbetena är avslutade och godkända i sitt utförande. Utifall att det beslutas om ersättningen krävs först grannens förening för betalning till oss och sedan när väggen är klar eventuell ersättning från vår egen förening till oss? Det avgör Fransk lag. Vårt ersättnings brev ”Claim” innehåller högre dags ersättning till oss denna gång , detta på grund av den extrema tid allt tagit och tar vidare tänker vi riva ett krav på ”moralisk Sveda och Värk ” .

När Ateljén är klar har renoveringen kostat vår franska bostadsförening
ca 2.3. -2.5 miljoner SKR.varav vi betalat knappt 10 % detta förutom våra privata förbättringar nytt kök, badrum/toalett fönster o.s.v. som var budgeterade 2012-13 då till
120-150 000 Skr.
Ateljéns egen ekonomi är god, och detta inberäknat de kommande utgifterna och alla lån är slutbetalade.

Vi sliter hårt med detta som ni alla förstår, men trots ideliga tidsförskjutningar som vi på inget sätt kunnat påskynda anser jag/vi att vi har kontroll på det som det går att ha kontroll på. Inte ens en advokat hade kunnat skynda på dessa olyckliga händelser. det har vi fått bekräftat av en Fransk juridisk expertis.

Vi/Björn och Britt har ideellt haft och har ett tungt arbete framför oss, men för att vara motiverade tänker vi på den glädje som Ateljén senare kommer att sprida för våra medlemmar, vidare att på grund av våra “kraversättningar” som vi erhållit, har möjlighet att få en ekonomi bättre en någonsin, samt en Ateljé som på ”köpet ”så att säga fått en sådan omfattande oplanerad renovering och uppgradering där vi annars ansvarat för delar som vi själva annars fått betala. Vi kommer inte behöva renovera den på de närmaste 10 – 20 åren och därmed kommer vi att kunna hålla hyran på fortsatt låg nivå och Ateljéns ekonomi stark.
Alla banklån har vi betalat av redan för 4 år sedan.
Så fort vi kommer till våra privata renoveringar så som kök, dusch, målning av väggar m.m. kommer vi ta in proffs under vår kontroll, för att vinna tid. Det kommer vi att ha råd med.

Länge leve Ateljé Madelenes framtid och må den komma snart!

Eventuella positiva tillrop tas gärna emot i lagom mängder.

Varma hälsningar från Björn Krestesen och Britt Krestesen/Grafiska Sällskapet

P.S. Vi tar inte emot några bokningar förrän vi vet när det blir klart. Detta kommer att meddelas på vår hemsida och Grafiknytt.

Adress:

Atelier Madeleine
38 RUE DE BELLEVILLE
750 720 PARIS

Madeleine Pyk donerade Ateljé Madeleine i Belleville, Paris till Grafiska Sällskapet på sin 50-årsdag 1984. Madeleines idé var att till sina kolleger i Grafiska Sällskapet upplåta, en för henne högt värderad arbetsplats i en levande stadsdel, men i en väldigt privat och unik atmosfär. Ateljén ligger på en gård inbäddad i tropisk grönska, med bananplantor och palmer. En rogivande plats i det myllrande Belleville. Grafiska Sällskapet är mycket tacksamma för att så många konstnärer har fått möjlighet att arbeta i denna inspirerande miljö.