Ateljé Madeleine

20.3 2018

Ännu en akt i dokusåpan i Paris

Hej alla medlemmar och Parisvänner!
Här kommer en resumé av dokusåpan som redan pågått i flera akter och där vi kanske kan skymta att det rycker i ridån, förhoppningsvis för sista akten? Vi har sista året arbetat tätt med vår utmärkte advokat Sara i Paris.

Vår bostadsförening har nu för tredje gången bytt förvaltare och denna gång till en person som inte talar engelska, dessutom har han visat sig långsam i början, så jag har fått be honom ” få tummen ur … “ och det verkar ha tagit skruv.

Väggen som gränsar till grannens bostadsförening är den stora stötestenen nu. Problemet är fortfarande huruvida den är gemensamt ägd av de båda föreningarna eller inte?

En domare har utsett en expert för att lösa frågan och arbetat med detta i ett helt år. Resultatet blev ”en förmodad gemensam vägg”. En mycket stark formulering, enl. fransk lag. Grannens bostadsförening har nu ett par månader på sig att krypa till korset och säga ja till att dela på kostnaden för renoveringen av ”vår” innervägg. Arkitekten har beräknat kostnaden till ca 400. 000 kr. Vi tänker inte betala något av denna kostnad och fått den hållningen bekräftad av både vår förvaltare och genom vår advokat. Vägrar grannens förening att betala så avgör domaren ärendet baserat på hans tillsatta experts utlåtanden, och de har hittills har gått vår väg.

Eftersom det nu ”rör på sig ” så ser Britt och jag det som att det är lämpligt att ha ett möte i Paris om detaljer och planerna framåt. Den 8/4 – 12/4 2018 reser vi ned och har först ett möte med ordförande för vår egen förening, därefter med vår advokat, förvaltaren samt vår arkitekt och sedan med ordföranden och vår advokat igen för en sammanställning av mötena.

Viktigt är att försöka få vår bostadsförening att starta upp renoveringarna av väggen samt resterande ursprungliga renoveringar även om grannföreningen skulle överklaga den kommande domen. Därefter måste vi försöka uppdatera alla inköpslistor för köket, badrummet, fönster osv. Det blir 4:e gången och köksinredning samt priser ändras varje år, så det är ett litet helvete. Därefter har jag börjat förbereda vår advokat på stämningen av förlorad tid för våra medlemmar för att de inte har kunnat ”hyra” sin egen Ateljé Madelene och det kommer kosta båda föreningarna “plenty ”

Nu väntar vi in nästa akt där vi själva hoppas på större huvudroll i denna byråkratiska såpopera.
Vi hörs och försök vara vid gott mod! Det försöker iallafall vi.

Hälsar Björn och Britt Krestesen

P.S. Vi tar inte emot några bokningar förrän vi vet när det blir klart. Detta kommer att meddelas på vår hemsida och Grafiknytt.

Adress:

Atelier Madeleine
38 RUE DE BELLEVILLE
750 720 PARIS

Madeleine Pyk donerade Ateljé Madeleine i Belleville, Paris till Grafiska Sällskapet på sin 50-årsdag 1984. Madeleines idé var att till sina kolleger i Grafiska Sällskapet upplåta, en för henne högt värderad arbetsplats i en levande stadsdel, men i en väldigt privat och unik atmosfär. Ateljén ligger på en gård inbäddad i tropisk grönska, med bananplantor och palmer. En rogivande plats i det myllrande Belleville. Grafiska Sällskapet är mycket tacksamma för att så många konstnärer har fått möjlighet att arbeta i denna inspirerande miljö.