Natalia Wysocka

Distortions 13/4 – 30/4 2024

Utställning: Natalia_Wysocka - Distortions 13/4 – 30/4 2024

Det centrala motivet i grafikserien ’Distortions’ är representationen av den mänskliga kroppen.
Serien hämtar sin inspiration från verk av André Kertesz som skapat en serie fotografier med samma titel.

Den skapande processen består av en noggrann observation av kroppen kombinerad med en tidskrävande och experimenterande process av fotografiska och grafiska tekniker. Genom perspektivskiftning och noggrann uppmärksamhet kring detaljer berättar varje komposition historien om kroppen. Fokus ligger på kroppens komplexitet, kontinuitet och upplösning av sammanhang. Resultatet är en djupgående utforskning i rörelsen och formens förhållande till varandra, där de tillsammans suddar ut gränserna mellan igenkännbara kroppsdelar.

Utställning: Natalia_Wysocka - Distortions 13/4 – 30/4 2024
Utställning: Natalia_Wysocka - Distortions 13/4 – 30/4 2024
Utställning: Natalia_Wysocka - Distortions 13/4 – 30/4 2024
Utställning: Natalia_Wysocka - Distortions 13/4 – 30/4 2024
Utställning: Natalia_Wysocka - Distortions 13/4 – 30/4 2024
Utställning: Natalia_Wysocka - Distortions 13/4 – 30/4 2024
Utställning: Natalia_Wysocka - Distortions 13/4 – 30/4 2024
Utställning: Natalia_Wysocka - Distortions 13/4 – 30/4 2024
Utställning: Natalia_Wysocka - Distortions 13/4 – 30/4 2024
Utställning: Natalia_Wysocka - Distortions 13/4 – 30/4 2024