Yasmina Karli Malmsten 16/3 – 10/4 2024

Utställning: Yasmina Karli Malmsten 16/3 - 10/4 2024
I en spegel kan vi se oss själva utifrån. Genom att spegla oss i andra kan vi göra detsamma.
Vår reflektion mot ytan av en annan människa ger oss ledtrådar till vilka vi är.
I varje nytt möte har vi chansen att upptäcka nya fasetter av oss själva och världen blir en spegelsal.
Rätt som det är misstar jag någon annans rygg för min egen.
Jag undrar var en kropp börjar och var nästa tar vid. Om våra ögon är själens spegel, är en spegel då själens öga?
Jag tittade in i en spegel och jag såg mig själv.

Utställning: Yasmina Karli Malmsten 16/3 - 10/4 2024
Utställning: Yasmina Karli Malmsten 16/3 - 10/4 2024
Utställning: Yasmina Karli Malmsten 16/3 - 10/4 2024
Utställning: Yasmina Karli Malmsten 16/3 - 10/4 2024
Utställning: Yasmina Karli Malmsten 16/3 - 10/4 2024
Utställning: Yasmina Karli Malmsten 16/3 - 10/4 2024
Utställning: Yasmina Karli Malmsten 16/3 - 10/4 2024
Utställning: Yasmina Karli Malmsten 16/3 - 10/4 2024
Utställning: Yasmina Karli Malmsten 16/3 - 10/4 2024
Utställning: Yasmina Karli Malmsten 16/3 - 10/4 2024
Utställning: Yasmina Karli Malmsten 16/3 - 10/4 2024
Utställning: Yasmina Karli Malmsten 16/3 - 10/4 2024
Utställning: Yasmina Karli Malmsten 16/3 - 10/4 2024
Utställning: Yasmina Karli Malmsten 16/3 - 10/4 2024