Kyrkeruds folkhögskola & Umeå Konstskola i Moriska Rummet 15/4 – 3/5 2023

Utställning: Kyrkeruds folkhögskola & Umeå Konstskola 15/april - 3 maj 2023Utställningen visar resultatet av ett konstnärligt samarbete mellan deltagare från de två skolorna Kyrkeruds folkhögskola i Årjäng (Värmland) och Umeå Konstskola.

Deltagarna har arbetat utifrån temat antropocen, ett begrepp och förslag för att benämna den nya geologiska tidsålder vi lever i, från den industriella revolutionen runt slutet av 1700-talet till nutid. Alltså den tid vi människor haft störst påverkan på jordens klimat och ekosystem globalt sett.

Under hösten 2022 och våren 2023 har vi mötts över videosamtal och mail, delat vad vi arbetat med på respektive skola, gjort affischförslag och planerat den utställning ni nu ser här i Moriska rummet.

Utställning: Kyrkeruds folkhögskola & Umeå Konstskola 15/4 - 3/5 2023
Utställning: Kyrkeruds folkhögskola & Umeå Konstskola 15/4 - 3/5 2023
Utställning: Kyrkeruds folkhögskola & Umeå Konstskola 15/4 - 3/5 2023
Utställning: Kyrkeruds folkhögskola & Umeå Konstskola 15/4 - 3/5 2023
Utställning: Kyrkeruds folkhögskola & Umeå Konstskola 15/4 - 3/5 2023
Utställning: Kyrkeruds folkhögskola & Umeå Konstskola 15/4 - 3/5 2023
Utställning: Kyrkeruds folkhögskola & Umeå Konstskola 15/4 - 3/5 2023
Utställning: Kyrkeruds folkhögskola & Umeå Konstskola 15/4 - 3/5 2023
Utställning: Kyrkeruds folkhögskola & Umeå Konstskola 15/4 - 3/5 2023
Utställning: Kyrkeruds folkhögskola & Umeå Konstskola 15/4 - 3/5 2023
Utställning: Kyrkeruds folkhögskola & Umeå Konstskola 15/4 - 3/5 2023
Utställning: Kyrkeruds folkhögskola & Umeå Konstskola 15/4 - 3/5 2023
Utställning: Kyrkeruds folkhögskola & Umeå Konstskola 15/4 - 3/5 2023
Utställning: Kyrkeruds folkhögskola & Umeå Konstskola 15/4 - 3/5 2023

På Kyrkeruds folkhögskola har klassen Fördjupningsåret måleri & grafik arbetat fram en gemensam Artist’s book med titeln Bevara på obestämd tid. De har med hjälp av boktryck och linoleumsnitt individuellt tänkt till runt temat och skapat egna uppslag i en dragspelsbok med en upplaga på 10 exemplar.

Deltagarna visar även enskilda tryck, målningar och foto som de arbetat med under året.

På Umeå konstskola har deltagarna arbetat på ett lite annat sätt. Eleverna går andra året på skolan, och en deltagare gick ut förra året.

Alla har de gått den 6 veckor långa projektkursen Artists’ books, som skolan ger under första året. Inför den här utställningen har de arbetat individuellt, ibland i samarbete, och deras böcker löser ibland upp bindningar och pärmar, och sträcker ut tanken.

Utställning: Kyrkeruds folkhögskola & Umeå Konstskola 15/april - 3 maj 2023
Utställning: Kyrkeruds folkhögskola & Umeå Konstskola 15/april - 3 maj 2023
Utställning: Kyrkeruds folkhögskola & Umeå Konstskola 15/april - 3 maj 2023
Utställning: Kyrkeruds folkhögskola & Umeå Konstskola 15/april - 3 maj 2023
Utställning: Kyrkeruds folkhögskola & Umeå Konstskola 15/april - 3 maj 2023
Utställning: Kyrkeruds folkhögskola & Umeå Konstskola 15/april - 3 maj 2023
Utställning: Kyrkeruds folkhögskola & Umeå Konstskola 15/april - 3 maj 2023
Utställning: Kyrkeruds folkhögskola & Umeå Konstskola 15/april - 3 maj 2023