Lina Schwentke i Moriska Rummet 22/3 – 2/4 2023

Grafiska Sällskapets Ungdomsstipendium

Grafiska sällskapet har instiftat ett stipendium för ungdomar under 30 år som visar stor lust och begåvning för de grafiska teknikerna. Stipendiesumman är på 10 000 kr plus medlemsskap i Grafiska sällskapet. Det första året är då gratis.

Utställning: Lina Schwentke 22/3 - 2/4 2023
Utställning: Lina Schwentke 22/3 - 2/4 2023
Utställning: Lina Schwentke 22/3 - 2/4 2023
Utställning: Lina Schwentke 22/3 - 2/4 2023
Utställning: Lina Schwentke 22/3 - 2/4 2023
Utställning: Lina Schwentke 22/3 - 2/4 2023
Utställning: Lina Schwentke 22/3 - 2/4 2023