Mari Vedin Laaksonen i Moriska Rummet 28/2 – 8/3 2023

Mari Vedin Laaksonen stödjer kvinnorna i Iran med utställningen Slöjan.

Utställning: Mari Vedin Laaksonen 28/2 - 8/3 2023

”Slöjan”
Vad vill du med mig, slöja?
Var kommer du ifrån?
Vad gör du?
Du säger att du skyddar mig.
Vad skyddar du mig ifrån?
Slöja låt mig ta av dig.
Låt mig visa mig.
Visa min kvinnlighet.
Gör mig fri från skuld.
Gör mig fri som fågeln i himmelen.

Som stöd för kvinnorna i Iran
Konstnär Mari Vedin Laaksonen

Utställning: Mari Vedin Laaksonen 28/2 - 8/3 2023
Utställning: Mari Vedin Laaksonen 28/2 - 8/3 2023
Utställning: Mari Vedin Laaksonen 28/2 - 8/3 2023
Utställning: Mari Vedin Laaksonen 28/2 - 8/3 2023
Utställning: Mari Vedin Laaksonen 28/2 - 8/3 2023
Utställning: Mari Vedin Laaksonen 28/2 - 8/3 2023
Utställning: Mari Vedin Laaksonen 28/2 - 8/3 2023
Utställning: Mari Vedin Laaksonen 28/2 - 8/3 2023
Utställning: Mari Vedin Laaksonen 28/2 - 8/3 2023
Utställning: Mari Vedin Laaksonen 28/2 - 8/3 2023
Utställning: Mari Vedin Laaksonen 28/2 - 8/3 2023