Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 – 9/11 2022

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022
Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Ellen Blakstad Paus

FRA JORD ER DU KOMMET
I mitt kunstneriske virke er jeg lidenskapelig opptatt av papir. Det har ført meg til utforskning i å produsere eget papir av ulike fibermaderialer. Mine arbeider er figurative og kretser ofte rundt tema identitet og tilhørighet. Jeg henter gjerne inspirasjon fra naturen, og det kommer gjerne til uttrykk i motiv eller materiale.

I en lengre periode har jeg jobbet med høy og halm i min grafikk, både som motiv og metaforer i streketsninger, men i det siste også som basismateriale for egenprodusert papir.

I prosjektet FRA JORD ER DU KOMMET har jeg jobbet med problematikken omkring skadedyr fra planteimport. Det startet med oppmerksomhet omkring import av høy, men prosjektet fikk etter hvert en dreining mot planteimport. Import av planter med jord er en av de mest effektive spredningsveiene av fremmede arter. De er små og tilsynelatende uskyldige. Fremmede arter som brunsnegler, kongekrabbe og villsvin er vi kjent med, men de mindre insektene i planteimport er lite synlig og er et økende problem. Enkelte arter, som eksempelvis den argentinske mauren, harlekinmarihøne eller den fryktede brunmarmorerte breitegen, har potensiale til å gjøre stor skade på jord- og skogbruksavlinger om de får etablere seg.

Min kunstneriske innfallsvinkel i dette prosjektet, ble å utarbeide en serie linosnitt med uønskede insekter som motiv. Ved å forstørre noen av artene fra sin nærmest usynlige millimeter-størrelse og trykke dem på egenprodusert halmpapir, ønsket jeg å rette søkelyset på disse dominerende globetrotterne.

Mine røtter har jeg fra en gård på Østlandet i Norge, der det produseres korn. Jeg har hentet halm fra gården jeg kommer fra, og høy av ukjent opprinnelse for å produsere papiret til prosjektet.
Ellen Blakstad Paus

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Ellen Blakstad Paus

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Ellen Blakstad Paus

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Ellen Blakstad Paus

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Ellen Blakstad Paus

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Ellen Blakstad Paus

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Ellen Blakstad Paus

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Ellen Blakstad Paus

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Ellen Blakstad Paus

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Ellen Blakstad Paus

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Ellen Blakstad Paus

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Ellen Blakstad Paus

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Ellen Blakstad Paus

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Ellen Blakstad Paus

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Helena Elfgren

”Den tunna remsan mellan nu och nyss!”
Den här utställningen handlar om moderskap och två händer som levt länge, andra händer som levt ett tag och de små händerna som precis har börjat utforska världen. Ibland ligger tiden i fas så att fyra generationers händer får mötas en kort stund i det stora.

”Den tunna remsan mellan nu och nyss!” (Citatet är ur en dikt i boken Dag för Dag av författaren och poeten Bengt Berg) Tid är en relativ upplevelse där dagarna ibland kan ha en ljummen ton från behagligt rosa till grått för att vid några tillfällen under livet snabbt ändras till något fantastiskt som får oss att flyga fram i ett lyckorus eller falla ner i djup sorg.
Jag har arbetat med collografi och fotopolymer där handen är i focus. I några verk får den slitna handduken med hål och nötta trådar gestalta händer av fyra generationer.
Helena Elfgren 2022
Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Helena Elfgren

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Helena Elfgren

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Helena Elfgren

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Helena Elfgren

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Helena Elfgren

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Helena Elfgren

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Helena Elfgren

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Helena Elfgren

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Helena Elfgren

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Helena Elfgren

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Helena Elfgren

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Helena Elfgren

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Helena Elfgren

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022
Helena Elfgren
Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Helena Elfgren

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Helena Elfgren

Utställning: Helena Elfgren & Ellen Blakstad Paus 22/10 - 9/11 2022

Helena Elfgren