Anders Kappel 5/2 – 23/2 2022

Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Utställningen ”Odenplan” handlar om svärta i olika former och tar sin utgångspunkt i de bilder jag gjort för Citybanan på Odenplan 2017. Ett permanent verk ”Resplan” på 400 m2 i tre rulltrappsschakt med kolteckningar som överförts till laminerat glas. Motiven i bilderna kan delas upp i två kategorier. Dels mer eller mindre obegripliga bilder som förbryllat och stimulerat mig under lång tid. Gamla vetenskapliga xylografier, kretskort, sprängskisser, snittbilder och andra illustrationer från gamla fackböcker och uppslagsverk.Den andra kategorin av bilder handlar om det enkla eller lilla i tillvaron. Det som kanske är så nära att vi inte upplever poesin i det. Funktionella ting som gör att vardagen fungerar. De saker som kan stå uppskrivna på en knycklig inköpslista kvarlämnad i varukorgen vid kassan. Ett cykelhandtag, ett garnnystan, en klack osv…
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022
Odenplan: utställning med Anders Kappel 5/2-23/2 2022