Terje Risberg 14/10 – 1/11 2017

Utställning - Terje Risberg
NATURLIGA REFLEKTIONER 14 oktober- 1 november 2017TERJE RISBERG är en av Nordens grafiska mästare. Han är en konstnär som kan och behärskar de mest sofistikerade processer som hantverket med djuptryck kräver. Risberg strävar alltid efter att förnya hantverket och under senare år har han utvecklat tekniker som möjliggör att fotografiskt och digitalt material integreras. Detta har visat sig vara banbrytande, Inte minst för honom själv, då detta för honom öppnat ett nytt konstnärligt handlingsfält. För Risberg är den tidskrävande djuptrycks-tekniken en viktig del i den konstnärliga processen. Terje Risberg är representerad vid alla stora konstinstitutioner I Norge samt vid ett flertal privata och offentliga samlingar i övriga Europa.

Terje Risberg har genom hela sitt konstnärskap arbetat i ett nära förhållande till naturen, och just i den norska konsthistorien har naturen varit en initierande kraft. I början av 1800-talet blev det norska landskapet omtalat som brutalt och oskönt av besökare från kontinenten. Nationalromantiken ändrade på den saken. Det ”vilda och naturliga” var inte längre osköna motsatser till det ”tämjda och kulturella”, utan blev ett ideal.

Terje Risbergs konst kan på många sätt upplevas som nationalromantisk men nu, 2017, representerar naturen något annat än den gjorde för 200 år sedan. Vi håller på att mista den och med den oss själva. I mötet med Risbergs nya och stora grafiska format, kan naturformer bli till monument över något som har gått förlorat. En natur som är övergiven och där människan reduceras till åskådare.

Dock, Risbergs universella och majestätiskt lockande motiv inger också hopp.

Genom att reflektera över förhållandet mellan människa och natur går Risberg i dialog med allas vår gemensamma historia. Han visar oss en natur som är storslagen men också skoningslös. Mer än något annat behöver vi idag, med vår tids klimatförändringar, få denna utveckling gestaltad i bild.
Marianne Gathe
kurator
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg
Utställning - Terje Risberg