Annalena Törnström


Född: 1950

Bosatt i: Umeå

E-post: annalena.tornstrom@gmail.com

Egen hemsida: www.annalenatornstrom.se

Utbildning:

Utställningar i urval:

Representerad:

Övrigt:

Intresserad av ett verk?
MEJLA OSS!


Box, torrnål, upplaga 10 ex, 16 x 13,5 cm, 2 800 kr


Barrikaden 1, torrnål, upplaga 10 ex, 20 x 16 cm


Barrikaden 2 torrnål, upplaga 10 ex, 20 x 16 cm


Långkoftan, torrnål, upplaga 10 ex, 36,5 x 19 cm


Långkoftan, etat 2, torrnål, upplaga 10 ex, 36,5 x 19 cm


Ängeln, torrnål, upplaga 10 ex, 2 800 kr


Lilla Svarta, torrnål, upplaga 10 ex, 34 x 24 cm


Rutan, torrnål, upplaga 10 ex


Rosetter, torrnål, upplaga 10 ex, 18 x 13,5 cm


Spelplan, torrnål, upplaga 10 ex, 25 x 33 cm, 3 800 kr


Lång rad, torrnål, upplaga 10 ex, 17 x 49,5 cm