Caroline Färnström


Född: 1951

Bosatt i: Linköping

E-post: farnstromc@gmail.com

Egen hemsida: www.carolinefarnstrom.nu

Utbildning:
Grafikskolan Forum 1984-1990
Fil kand Beteendevetarlinjen 1974
Konstvetenskap 60p
Dramatiska Institutet AP-linjen 78-79
Dramatiska Institutet Interaktiva medier 1997

Utställningar i urval:

Representerad:
Inköpt av Statens konstråd, SAK, Malmö museum, Norrköpings konstmuseum, Ystad konstmuseum,
Östergötlands länsmuseum, kommuner och Landsting i hela Sverige

Övrigt:
Malmö konstförenings kulturstipendium
Statligt arbetsstipendium
Linköping kommuns kulturstipendium
Medlem i BUS

Intresserad av ett verk?


Steget, Fp-etsning, ca 28 x 20 cm, 2 000 kr

Skydd, Fp-etsning, ca 28 x 20 cm, 2 000 kr

Digital på stranden

Grafikcollage

Vi som älskade varandra

Vid spegeln, monotypi

Fixaren, blandteknik

För anden, blandteknik

Lilla tvätten, blandteknik

Rosa fläcken, blandteknik

Spanare, blandteknik

Sommar, bearbetat foto