Karin Arvidsson


Född:

Bosatt i: Gärsnäs

E-post:

Instagram: @

Utbildning:

Utställningar i urval:
Separatutställningar

Samlingsutställningar

Representerad:

Övrigt:

Intresserad av ett verk?


Porträtt, monotypi, 18 x 14 cm, 2 500 kr

Porträtt, monotypi, 18 x 14 cm, 2 500 kr

Skribenten, monotypi, 18 x 14 cm, 2 500 kr