Mattias Bäcklin & Renée Lord 4/9 – 22/9 2021

Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Mattias Bäcklin
Hustumörer
I ett antal verk utforskar jag gränssnittet mellan natur och stad där människors och djurs livsmiljöer utsätts för skenande visioner bakåt och framåt i tiden.
Genom screentryck, syrabearbetningar av betong, 3D-utfrästa träreliefer och en träskulptur dröjer jag kvar vid begrepp som förvittring, tillblivelse, försvarsstrategier och olagliga genvägar. Utställningen är även en prövning om vad som kan rymmas inom ramarna för grafik.
Renée Lord
Botanikerns arbetsbord
En lekfullt gränsöverskridande utställning, där studier och jämförelser av växter i akvarellerad torrnål möter skulptur och Artist Book.
Arbetsbordet rymmer en mängd olika former o/ch intryck, att se, jämföra och förundras över.

Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021
Utställning: Mattias Bäcklin & Renée Lord 4 sep - 22 sep 2021