Peter Ern & Eva Maria Ern 6/2 – 24/2 2021

trä - längta Peter Ern & Eva Maria Ern 28/11 - 19/12 2021
Peter:
Jag visar en serie bilder i träsnitt. Motiven är inspirerade av några skulpturer jag sett i Rom och på Gotland. De har fångat mitt intresse för sitt uttryck, tydliga och samtidigt mystiska. Mina tolkningar är minnen av de intrycken. Jag visar även bilder inspirerade av blommor i vår trädgård.Eva Maria:
En vägg, en längtan, är en serie etsningar som handkolorerats. Genom alla bilder löper ett plank, sen finns en slags fiktiv park med träd och växter i klara färger, och så finns längtan; längtan bort, längtan fram, längtan efter en vinst, en kyss, en väg, en vän. Stilen är inspirerad av gamla illustrationer, det finns en smula bröderna Grimm, lite fabel, kanske någon dalmålning, andra detaljer är samtida och temat är väl tidlöst?

Eva Maria och Peter Ern är syskon, det är första gången de ställer ut så här tillsammans.
trä - längta Peter Ern & Eva Maria Ern 28/11 - 19/12 2021
trä - längta Peter Ern & Eva Maria Ern 28/11 - 19/12 2021
trä - längta Peter Ern & Eva Maria Ern 28/11 - 19/12 2021
trä - längta Peter Ern & Eva Maria Ern 28/11 - 19/12 2021
trä - längta Peter Ern & Eva Maria Ern 28/11 - 19/12 2021
trä - längta Peter Ern & Eva Maria Ern 28/11 - 19/12 2021
trä - längta Peter Ern & Eva Maria Ern 28/11 - 19/12 2021
trä - längta Peter Ern & Eva Maria Ern 28/11 - 19/12 2021
trä - längta Peter Ern & Eva Maria Ern 28/11 - 19/12 2021
trä - längta Peter Ern & Eva Maria Ern 28/11 - 19/12 2021
trä - längta Peter Ern & Eva Maria Ern 28/11 - 19/12 2021
trä - längta Peter Ern & Eva Maria Ern 28/11 - 19/12 2021
trä - längta Peter Ern & Eva Maria Ern 28/11 - 19/12 2021
trä - längta Peter Ern & Eva Maria Ern 28/11 - 19/12 2021
trä - längta Peter Ern & Eva Maria Ern 28/11 - 19/12 2021
trä - längta Peter Ern & Eva Maria Ern 28/11 - 19/12 2021
trä - längta Peter Ern & Eva Maria Ern 28/11 - 19/12 2021
trä - längta Peter Ern & Eva Maria Ern 28/11 - 19/12 2021
trä - längta Peter Ern & Eva Maria Ern 28/11 - 19/12 2021
trä - längta Peter Ern & Eva Maria Ern 28/11 - 19/12 2021
trä - längta Peter Ern & Eva Maria Ern 28/11 - 19/12 2021
trä - längta Peter Ern & Eva Maria Ern 28/11 - 19/12 2021
trä - längta Peter Ern & Eva Maria Ern 28/11 - 19/12 2021
trä - längta Peter Ern & Eva Maria Ern 28/11 - 19/12 2021