Hur blir man medlem?

Stödjande förmånsmedlem

Tycker du om grafik?
Skulle du vilja ha en portfölj med 3 st grafiska blad av olika konstnärer varje år?

Då ska du bli stödjande förmånsmedlem i Grafiska Sällskapet!
Den årliga utgivningen av grafikportföljer har pågått i stort sätt sedan Grafiska Sällskapet bildades och urvalet av de grafiska bladen som trycks till portföljen görs av Sällskapets granskningsnämnd.
Personer, föreningar eller institutioner som är intresserade av Grafiska Sällskapets verksamhet och konst kan för 2000 kronor bli stödjande medlemmar och på så sätt också hjälpa Sällskapets att verka för grafiken som konstart.

Maila till galleri@grafiskasallskapet.se
eller ring 08-643 88 04 och prata med galleristerna eller sätt bara in pengarna på plusgiro 40 78 56-4.
Glöm inte att tala om vem du är och vilken adress du har.


Konstnärsmedlem

Är du konstnär och gör grafik?
Vill du bli medlem?
Ansök om medlemskap
Måndag 26 augusti 2019 sker inval till Grafiska Sällskapet

”Till medlem inväljs i Sverige verksam bildkonstnär eller konststuderande som i betydande omfattning arbetar med grafik och där manifesterat sig som konstnär. Invald studerande medlem betalar halv medlemsavgift under studietiden, dock inte vid fortbildning. Medlemskap ska beviljas av styrelsen efter förslag av granskningsnämnden. Skriftlig ansökan enligt fastställt formulär inlämnas tillsammans med arbetsprover på det sätt och vid den tidpunkt styrelsen tillkännager.” Grafiska Sällskapets stadgar § 10.

Grafiska Sällskapet är en sammanslutning av konstnärer från hela Sverige. Konstnärsmedlemmarna är aktiva konstnärer som uttrycker sig med konstgrafiska metoder i grafiska blad. Grafiken som konstart får bland Sällskapets medlemmar testa och tänja gränserna (om det ens finns några). Lika många som konstnärsmedlemmarna är, 430 st., är de olika uttryckssätten. Grafiska Sällskapet driver ett galleri på Hornsgatan i Stockholm där visas utställningar av medlemmar och där medlemmar ständigt lämnar in grafiska blad till kommissionsförsäljning.

I länken nedan hittar du all nödvändig information om inlämningstider och ansökningsblankett.

Ansökningshandlingar för 2019 (pdf)

Välkommen med din ansökan!

Upplysningar lämnas av personalen på Grafiska Sällskapets galleri samt av sekreteraren.
Galleriets ordinarie öppettider:
Tisdag – fredag 12-18, lördag – söndag 12-16. Tel: 08-643 88 04

E-post: sekreteraren@grafiskasallskapet.se
E-post: galleri@grafiskasallskapet.se

Apply for membership in the Swedish Printmakers´ Association (Grafiska Sällskapet) 2019
The date of application is Monday, August 26, 2019.

Members are chosen from among professional artists or art students, living and working in Sweden, who are prominently using printmaking as an artistic means of expression. The annual fee for student members is reduced to 50% of the ordinary fee whilst they are still studying but not if they are students on further education courses. Membership is granted by the board of governors on the recommendations of the Association´s jury. See paragraph 10 of the membership rules.

Download application here (pdf)