Hur blir man medlem?

Stödjande förmånsmedlem

Tycker du om grafik?
Skulle du vilja ha en portfölj med 3 st grafiska blad av olika konstnärer varje år?

Då ska du bli stödjande förmånsmedlem i Grafiska Sällskapet!
Den årliga utgivningen av grafikportföljer har pågått i stort sätt sedan Grafiska Sällskapet bildades och urvalet av de grafiska bladen som trycks till portföljen görs av Sällskapets granskningsnämnd.
Personer, föreningar eller institutioner som är intresserade av Grafiska Sällskapets verksamhet och konst kan för 2000 kronor bli stödjande medlemmar och på så sätt också hjälpa Sällskapets att verka för grafiken som konstart.

Maila till galleri@grafiskasallskapet.se
eller ring 08-643 88 04 och prata med galleristerna eller sätt bara in pengarna på plusgiro 40 78 56-4.
Glöm inte att tala om vem du är och vilken adress du har.


Ansökan om medlemskap Grafiska Sällskapet

”Till medlem inväljs i Sverige verksam bildkonstnär eller konststuderande som i betydande omfattning arbetar med grafik och där manifesterat sig som konstnär. Invald studerande medlem betalar halv medlemsavgift under studietiden, dock inte vid fortbildning. Medlemskap ska beviljas av styrelsen efter förslag av granskningsnämnden.” Grafiska Sällskapets stadgar § 10.

2021 års ansökningar är klara.

Så här går det till:

Ansökningsblanketten ifylls och undertecknas av konstnären.
7 – 10 arbetsprover i original presenteras för medlemmarna i granskningsnämnden, vilka alla är valda på ett år för att garantera ett varierat omdöme och att olika konstnärliga uttryck kommer fram. Kollektionen bör inte vara äldre än 5 år. Verken kan vara monterade i passepartouter, men de får inte ha glas och ram.
Följesedeln skall medfölja arbetsproverna.
Ansökningsavgift 200 kr sätts in på plusgiro 40 78 56-4 Grafiska Sällskapet.
Skriv tydligt sökandens namn och att betalningen gäller ansökningsavgift.

Skickade paket skall vara galleriet tillhanda senast torsdag 19 augusti. Skicka inga paket tidigare än v 32 2021.
Personlig inlämning av arbetsprover sker onsdag 18, torsdag 19 och fredag 20 augusti kl. 10-16 på galleriet Hornsgatan 6.
Hämtning av arbetsprover görs på galleriet onsdag 25 augusti kl.10-16
Återsändning med post görs endast till sökande utanför Storstockholmsområdet.
Försäkring. Grafiska Sällskapet ansvarar inte för inlämnat material, så den sökande får själv teckna eventuella försäkringar.

Välkommen med din ansökan!

Medlemsansökan
Grafiska Sällskapet
Hornsgatan 6
118 20 STOCKHOLM

Galleriets ordinarie öppettider:
Onsdag – fredag 12-18, lördag – söndag 12-16. Tel: 08-643 88 04

E-post: sekreteraren@grafiskasallskapet.se
E-post: galleri@grafiskasallskapet.se

Application for membership in the Swedish Printmakers´ Association – click here