Hur blir man medlem?

Ansökan om medlemskap Grafiska Sällskapet 2024

”Till medlem inväljs i Sverige verksam bildkonstnär eller konststuderande som i betydande omfattning arbetar med grafik och där manifesterat sig som konstnär. Invald studerande medlem betalar halv medlemsavgift under studietiden, dock inte vid fortbildning. Medlemskap ska beviljas av styrelsen efter förslag av granskningsnämnden.” Grafiska Sällskapets stadgar § 10.

Så här går det till:

Fysisk inlämning vecka 34, 20-23 augusti.
Om du skickar ditt paket med bilder får de inte skickas innan vecka 33.

Hämta ansökningsblankett här (pdf 440Kb)

Ansökningsblanketten ifylls och undertecknas av konstnären.

Följesedel skall medfölja arbetsproverna.

7 – 10 arbetsprover. Ansökan ska inte visa alla grafiska tekniker du kan. Den ska presenteras i form av en samlad kollektion i original för granskningsnämnden. Kollektion bör inte vara äldre än 5 år. Verken kan vara monterade i passepartouter, men de får inte ha glas och ram.

Ansökningsavgift 200 kr sätts in på plusgiro 40 78 56-4 Grafiska Sällskapet.

Skriv tydligt sökandens namn och att betalningen gäller ansökningsavgift.

Granskningsnämnden utgörs av medlemmar i Grafiska Sällskapet och är valda på ett år för att garantera ett varierat omdöme och att olika konstnärliga uttryck kommer fram.

Skickade paket skall vara galleriet tillhanda senast 22 augusti.
Sänd inga paket tidigare än vecka 33.
Personlig inlämning av arbetsprover sker vecka 34, 20-23 augusti. på galleriet Hornsgatan 6.

Medlemsansökan
Grafiska Sällskapet
Hornsgatan 6
118 20 STOCKHOLM
Tel: 08-643 88 04

E-post: sekreteraren@grafiskasallskapet.se
E-post: galleri@grafiskasallskapet.se

Application for membership in the Swedish Printmakers´ Association – click here

Stödjande portföljprenumerant

Tycker du om grafik?

Skulle du vilja ha en portfölj med 3 st grafiska blad av olika konstnärer varje år?

Då ska du bli portföljprenumerant i Grafiska Sällskapet!
Den årliga utgivningen av grafikportföljer har pågått i stort sätt sedan Grafiska Sällskapet bildades och urvalet av de grafiska bladen som trycks till portföljen görs av Sällskapets granskningsnämnd.
Personer, föreningar eller institutioner som är intresserade av Grafiska Sällskapets verksamhet och konst kan för 2 500 kronor bli stödjande prenumeranter och på så sätt också hjälpa Sällskapets att verka för grafiken som konstart.

Maila till galleri@grafiskasallskapet.se
eller ring 08-643 88 04 och prata med galleristerna eller sätt in pengarna på plusgiro 40 78 56-4.
Glöm inte att tala om vem du är och vilken adress du har.