Ulla Wennberg


Född: 1948

Bosatt i: Stockholm

E-post: yllemor@gmail.com

Egen hemsida: ullawennberg.se, yllemor.blogspot.com

Utbildning:
Gerlesborgskolan 1968-70
Konsthögskolan i Stockholm 1970-75

Utställningar i urval:
2006: Fullersta Bio, Huddinge.
2004: Grafiska Sällskapet, Stockholm. Galleri Kretsen, Södertälje.
2000:Konstnärshuset, Stockholm.

Samlingsutställningar: bl a Xylon på Ronneby konsthall hösten 2004.

Representerad:
Stockholms kommun, Uppsala kommun,
Göteborgs o. Bohusläns Landsting,
Region Skåne, Sundsvalls museum
Statens Konstråd,
Sthlms Läns Landsting med flera

Övrigt:
Motto:
ristar och river
repar och skär
sammanbitet laddad
butter och tvär


Väskan, pappsnitt 33 x 29 cm

Ängeln, torrnål, 16 x 23 cm