Annalena Törnström


Född: 1950

Bosatt i: Umeå

E-post: annalena.tornstrom@gmail.com

Egen hemsida: www.annalenatornstrom.se

Utbildning:

Utställningar i urval:

Representerad:

Övrigt:

Intresserad av ett verk?


Stor blomma, rosa, torrnål, 100 x 70 cm, 6 000 kr


Stor blomma, gul, torrnål, 100 x 70 cm, 6 .000 kr


Stor blomma, grön, torrnål, 100 x 70 cm, 6 000 kr


Box torrnål, upplaga10 ex, 16 x 13,5 cm


Barrikaden 1, torrnål, upplaga 10 ex, 16 x 20 cm


Barrikaden 2 torrnål, upplaga 10 ex, 16 x 20 cm


Långkoftan, torrnål, upplaga 10 ex, 19 x 36,5 cm


Långkoftan etat 2, torrnål, upplaga 10 ex, 19 x 36,5 cm


Ängeln, torrnål, upplaga 10 ex


Lilla Svarta, torrnål, upplaga 10 ex, 24 x 34 cm


Rutan, torrnål, upplaga 10 ex


Rosetter, torrnål, upplaga 10 ex,13,5 x 18 cm


Spelplan, torrnål, upplaga 10 ex, 33 x 25 cm


Lång rad, torrnål, upplaga 10 ex, 17 x 49,5 cm