Pär Sundling


Född: 1963

Bosatt i: Stockholm

E-post: post@1p.se

Egen hemsida: 1p.se

Utbildning:

Utställningar i urval:

Representerad:


Choko, serigrafi, 35 x 21 cm
Denim, serigrafi, 27 x 20 cm
Hermann, serigrafi, 29 x 16 cm
2 veckor, torrnål

transience, video (musik & bild Pär Sundling)