Lotta Sjöborg


Född:

Bosatt i: Stockholm

E-post:

Egen hemsida: lottasjoborg.se

Utbildning:
Konsthögskolan i Bergen, fri konst, 2003-2006
Kungliga konsthögskolan, projektstudent, 2006-2008
Kungliga konsthögskolan, projektstudent, 2009-2010

Utställningar i urval:

Representerad:

Övrigt:

Intresserad av ett verk?


Utsikt III, monotypi, 21 x 30 cm, 2 600 kr

Bukett, torrnål, 35 x 52 cm, 2 400 kr

Tvillingarna, torrnål, 35 x 52 cm, 2 400 kr

Melodi för fantasi, torrnål, 35 x 52 cm, 2 400 kr