Laurens Rohlfs


Född: 1993 i Järna

Bosatt i: Stockholm

E-post: Laurensrohlfs@gmail.com

Egen hemsida: https://laurensrohlfs.com

Utbildning:
Bachelor i kunst, Kunstakademiet, Bergen, 2016 – 2019
Konst, Konstfack, Utbytesår 2017 – 2018
Grafik, Dômen Konstskola, 2014 – 2016

Intresserad av ett verk?


Det att inrymma (1), screentryck, 57 x 76 cm, 3 600 kr

Det att inrymma (2), screentryck, 57 x 76 cm, 3 600 kr

Det att inrymma (3), screentryck, 57 x 76 cm, 3 600 kr

Det att inrymma (4), screentryck, 57 x 76 cm, 3 600 kr

Det att inrymma (5), screentryck, 57 x 76 cm, 3 600 kr

Förr hade jag hemliga drömmar att det vore möjligt att lägga ihop allting, så att allting blev färdigt, tillslutet
screentryck, titelcitat P.O. Enquist, 35 x 49 cm, 1 900 kr

(Brus), fotopolymer, 34 x 41 cm, 1 900 kr