Kersti Rågfelt Strandberg


Född: 1945

Bosatt i: Södertälje

E-post: kersti.rs@gmail.com

Egen hemsida: www.kersti.info

Utbildning:

Utställningar i urval:

Representerad:

Övrigt:


Glas, collografi, 64 x 53 cm


Kalla, collografi 64 x 53 cm


Tynger, collografi 60 x 50 cm


Faller, collografi, 106 x 78 cm


Gallerverk, collografi, 107 x 78 cm


Med kraft I, kollage av mina grafiska blad, 78 x 56 cm


Med kraft II, kollage av mina grafiska blad, 78 x 56 cm


Med kraft III, kollage av mina grafiska blad, 78 x 56 cm


Öppnar, collografi, 120 x 80 cm


Strävar, collografi, kollage, 106 x 78 cm


Vila, collografi, 56 x 40 cm


Knäpp upp, collografi, 49 x 48 cm


Swedish fika ante meridiem, collografi, 42 x 42 cm


Swedish fika post meridiem, collografi, 42 x 42 cm