Cilla Midhall


Cilla Midhall Grafiska Sällskapet

Född: 1967

Bosatt i: Arkelstorp

E-post: cilla.midhall@telia.com

Egen hemsida: www.skissa.se

Utbildning:
1992-1999 Grafikskolan Forum/Konsthögskolan i Malmö (studieuppeh. 2 år)
Magisterexamen i Konst
1990-1991 Kristianstad Konstskola
1987 Konstteknisk linje TBV/Markaryds folkhögskola
1989 Skurups folkhögskola, Skrivarlinjen

Utställningar i urval:

Separatutställningar i urval:
2009 Galleri Avvika, Kristianstad
2008 Kulturhuset Aoseum, Åhus
2001 Grafiska Sällskapets galleri, Stockholm
2000 Galleri H, Stockholm
1998 Galleri Äpplet, Kristianstad

Samlingsutställningar i urval:
2009 Påskutställning. Konstrundan, Söndraby
Galleri Avvika, Kristianstad
2008 Bromölla Bibliotek
Påskutställning, Konstrundan, Söndraby
Galleri- E, Internet
2007 Folkestorps Bränneri, Maglehem
Bäckaskog slott
2006 Nymölla Konstförening
Heliga Trefaldighetskyrkan, Kristianstad
2005 Eslöv Stadshus

Representerad:
Statens konstråd
Div. landsting och kommuner

Övrigt:

Medlem i KRO

Stipendier:
2000 Getfotsfondens grafikstipendiat, Stockholm
”Cilla Midhall för ett intressant konstnärsskap vars bilder bär fram en berättelse i gränslandet mellan djur och människa, och där kontrasten mellan svärta och ljus tonar fram som en vemodets röst, suverän i sig, men också väl förankrad i en nordisk naturlyrisk grafiktradition.” Getfotsfondens stipendiemotivering
1995 Unga tecknare, Nationalmuseum, Stockholm

Tryckt upplaga:
2008 Haus fur alle, Tyskland

Konstpedagogiska uppdrag i urval:
Konstnärlig ledare vid Konstskolan Freja (för funktionshindrade), Kristianstad, sedan 2001

Intresserad av ett verk?


Röd sång, grafisk blandteknik, 1 ex, 70 X 45 cm

Nattsång II, grafisk blandteknik, 1 ex, 50 X 33 cm

Kvällssånger, grafisk blandteknik, 1 ex, 70 X 45 cm