L G Lundberg


Född: 1938

Bosatt i: Stockholm

E-post: lg.lundberg@bredband.net

Egen hemsida:

Utbildning:

Utställningar i urval:
Utställt på muséer och gallerier sedan mitten av 60-talet.Separat- och grupputställningar företrädesvis i Norden men också i Belgien, Holland, Frankrike, Schweiz, Spanien och Tyskland.

Representerad:
Sverige:Borås konstmuseum
Eskilstuna museum
Gävle museum
Göteborgs konstmuseum
Konsthallen i Hishult
Kristianstads länsmuseum
Magasin 3, Stockholms konsthall
Malmö museum
Moderna Museet, Stockholm
Nationalmuseum, Stockholm
Norrbottens länsmuseum, Luleå.
Belgien:Shoes or no shoes-collection Antwerpen.
Danmark:Ibsensamling av nyere kunst, Hobro.
Finland:Alvar Aaltomuseo, Jyväskylä.Kemin taidemuseo, Kemi.Tamperen nykytaiteen museo, Tammerfors.
Frankrike:Bibliothéque nationale, Paris.

Övrigt:

Intresserad av ett verk?


Längesen (ur sviten Havsband)
Litografi, 21 x 17 cm