Emma Göransson


Född:

Bosatt i: Skarpnäck

E-post: emmagoran@gmail.com

Egen hemsida: www.emmagoransson.com

Utbildning:
2013-15 Kungliga Konsthögskolan Projektprogram Fri konst
2012-13 Kungliga Konsthögskolan, Probe the Public Space , Post-graduate kurs
2009-10 Högskolepedagogik. Konstfack
2005 Stockholms universitet, Curatorutbildning
2005 Konstfack Institutionen för Konst, 5 årig Magisterexamen i Fri Konst
2005 Screentryck. Konstnärernas kollektivverkstad, Bohuslän
1999 Stockholms Universitet Fil Dr Feministisk arkeologi

Utställningar i urval:
Separatutställningar
2014-15. Platsens poetik. Arkitektur- och designcentrum, Stockholm.
2013 Tjörnedala konsthall, Baskemölla. Skulpturinstallationen Civilization
2013 Shores of the Unconscious, Konstfack
2012 Grassworks/objects. Arkitekturmuseet
2012 ArtLab Gnesta. Videoverket Grassworks
2010 Jämtlands Läns museum, Jamtli. SKRUD, textil installation kring berättande, materiella minnen och tidskonstruktion
2010 Konstfack. Fotoutställning om Slussen
2007 Galleria Bluorg, Bari, Italien, videoinstallation
2005 Konstfack. Kroppar, minnen & hus
2003 Uppsala Domkyrka. Metamorfos. Skulpturinstallation
1990 Galleri IF Puckeln, Stockholm
1989 Galleri My, Stockholm
1988 Stockholms Stadsbibliotek

Samlingsutställningar/Group Exhibitions
2015 Studio44, Stockholm. Encounter.
2015 Grafiska sällskapet. Addition.
2015 Kungliga Konsthögskolan, Stockholm. Vårutställning.
2014 Örnsköldsvik museum och konsthall. FAS Goes North.
2014 Taktil Historia. Almgrens sidenväveri & museum, Stockholm.
2014 Psyke, Studio 44.
2013 Länsmuseet Härnösand, Murberget.
2013 Konstnärshuset, Stockholm. Transitions – Konstnärliga forskningsprocesser
2103 Konstnärshuset, Ankomst.
2013 Supermarket, Kulturhuset Stockholm. Tystnad som konst. Platsspecifikt performativt verk
2009 Strängnäs kulturhus, förslag till konstnärlig utsmyckning, Augusta Widebecks park
2009 Galleri Helle Knudsen, Stockholm
2008 Galleri Helle Knudsen, Stockholm
2007 Edsviks konsthall
2006-2007 Medelhavsmuseet Stockholm. Pompeji tid & rum. Ett möte mellan samtidskonst och kulturhistoria, konstnärligt forskningsprojekt
2006 Lunds konsthall
2003 Konstfack. Stucco lustro hantverk, teknik, människa. Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete, KU-projekt
2002 Konstfack
2002 Stucco Lustro 2002 Wisbyensis. Installation, Gotlands konstmuseum, Visby
1997 Väsby Konsthall, Upplands Väsby
1996 Julutställning, Galleri CM Bellman; Stockholm
1996 Sakralt x 3, Galleri CM Bellman, Stockholm
1995 Galleri CM Bellman, Stockholm
1990 Galleri Origo, Stockholm
1990 Konstmässan, Norrköping
1989 Fredsutställning, Västerås, Konstnärer för Fred
1989 Kulturhuset, Stockholm.

Performance
2011 Grassworks. Filmad performativ platsspecifik aktion kring textilhantverk och ritualer.
2010 Trekking Woman. Dizzasco, Italien.
2010 Forestal Crochet. Dizzasco, Italien.
2005 Criptoportico. Pompeji, Italien. Med Katarina Muhrbeck.
2005 Weight & Lightness. Karlbergs slott. Delprojekt inom AKAD Writing Architecture
Course/Workshop, Site-specific Writing, KTH Arkitekturskolan. Med Ulrika Vändesjö.
2004 Sandicraft. Filmhuset, Stockholm. Med Katarina Muhrbeck.
2004 Omega. Ekerö.Med Katarina Muhrbeck.
2004 Movimento.  Casa di Lucretius Fronto. Pompeji, Italien. Med Katarina Muhrbeck.
Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete
2013- Postnomadiska landskap. Vetenskapsrådet, konstnärligt FoU.
2012- Art Lab Gnesta/Research, initiering av plattform för fristående konstnärlig forskning, tillsammans med Helena Hildur W., Art Lab Gnesta.
2011-13 Platsens poetik, projektledare och forskare. Arkitekturmuseet/FORMAS.
2010-12 Sustainable Experience Art Park, forskare. Konstfack/Vetenskapsrådet.
2010 Färg- och ljusdesign i offentlig miljö, forskare. Konstfack/KK-stiftelsen.
2005-6. Gränssnitt. Forskning och utveckling på det konstnärliga området, projektledare. KU-projekt. Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning, Konstfack.
2003 Utarbetande av ansökan om konstnärliga forskningsmedel, projektledare; KU-projekt, Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning, Konstfack.
2003 Stucco Lustro. Hantverk, teknik, människa. KU-projekt, Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning, Konstfack. Med Luigi Inganni och Katarina Filannino-Muhrbeck.
2002-06 Kronotopen. Pilotprojekt för utarbetande av konstnärlig forskningsmetodik. Institutionen för interdisciplinära studier, Konstfack.
1994-99 Doktorandtjänst Stockholms universitet.

Representerad:
Botkyrka Konsthall

Övrigt:

Offentliga uppdrag
2008 Siemens Ångturbiner. Entreer i venetiansk glasmosaik, skissuppdrag, Finspång.
2006-2007 Hötorgshallen, offentlig gestaltning av tre entréer, Stockholm.
2006 Grand Hotel, Bolinderska huset. Skissuppdrag och projektering för utsmyckning,
guldmosaik och kalkmålning à fresco.Stockholm.
1996 Relief Flicka och ängel, lergods, Vidarklinikens husläkarmottagning, Järna.

2014-15 Ordförande i Konstnärernas riksorganisation/Sveriges industriformgivare i
Stockholms län
2014-15 Konstnärlig ledare Berga galleri och konstpark, Berga vård- och omsorgsboende, Bergshamra. 2014 Projektledare Siden & Samtid, delprojekt Taktil Historia. Almgrens sidenväveri möter Fiber Art Sweden
2001-13 Lärare i konstnärliga ämnen, Konstfack
2012 Professorsbedömd för professur i konst, Konstfack.
2010-13 Projektledare konstnärligt forskningsprojekt Platsens Poetik Arkitekturmuseet, Stockholm
2010-2012 Ordinarie ledamot Konstfacks stipendienämnd.
2005-6 Projektledare för utveckling av konstnärlig forskning, KU-nämnden vid Konstfack
2005-06 Ledamot i programgrupp för utvecklande av samarbetsformer kring experimentella
arbetsformer för forskning inom arkitektur, design och konst mellan Konstfack och
KTH-Arkitektur. AKAD- Akademin för konstnärlig forskning inom arkitektur och
design.
1998-2000 Redaktör tidskriften Kvinnor & Forskning, Centrum för genusforskning,
Stockholms Universitet.
1998-2000 Ledamot i styrelsen för Föreningen Kvinnliga Forskare & Kvinnoforskning vid
Stockholms universitet.
1999 Arrangör av sektion The Contemporary Past, TAG Conference, University of Cardiff,
Storbritannien.
1989-1991 Ledamot Trafikens konstnämnd, Stockholms Läns Landsting.
Stipendier, projektmedel
2013 Vetenskapsrådet, konstnärlig forskning och utveckling, forskningsmedel
2011 FORMAS, forskningsmedel
2011 Konstfack/Beata Brummers stiftelse
2005 Domenico Ingannis minnesfond
2005 Stockholms Byggnadsförening, Isaak Hirschstipendiet
2002 Fröberg-Cramérska stiftelsen
2002 Estrid Erikssons stiftelse
1999 Helge Ax:son Johnssons stiftelse
1999 Svenska Institutet
1999 Nordplusstipendiat Helsingfors
1999 Berit Wallenbergs stiftelse (2 forskningsanslag detta år)
1997 Svenska Institutet
1997 Mårten Stenbergers stipendiefond
1995 Berit Wallenbergs stiftelse
1995 Greta Arwidssons fond
1993 John Söderbergs stipendiefond

Intresserad av ett verk?