Lars Fernell


Född: 1943

Bosatt i: Göteborg

E-post:

Egen hemsida:

Utbildning:

Utställningar i urval:

Representerad: