Ritva Kyllikki Enström


Född: 1945

Bosatt i: Sunderbyn

E-post:

Egen hemsida:

Utbildning:

Utställningar i urval:

Representerad:


Ödestimmen
Linoleumsnitt, 215 x 85 cm