Helena Elfgren


Född: 1960

Bosatt i: Julita Sörmland

E-post: helena.elfgren@hotmail.com

Egen hemsida:

Utbildning:
Kyrkeruds Folkhögskola/autodidakt

Utställningar i urval:
Galleri Lars Karlstad separatutställning 2003
Arvika konsthall separatutställning 2004
Hällefors konsthall separatutställning 2004
Säffle konsthall samlingsutställning 2004
Arvika konsthall samlingsutställning 2005
Kristinehamns konstmuseum samlingsutställning 2005
Värmlands museum samlingsutställning 2006
Rackstadsmuseét samlingsutställning 2007
Konstfrämjandet Eskilstuna separatutsällning 2007
Konstfrämjandet Eskilstuna samlingsutställning 2008
Katrineholms konsthall samlingsutställning 2008
Konstfrämjandet Uddevalla separatutställning 2009

Kommande utställningar: Arvika konsthall okt 2009
Galleri Sander Norrköping nov 2009

Representerad:
Arvika kommun
Karlstad kommun
Säffle kommun
Landstinget Värmland
Eskilstuna kommun

Övrigt:


Rester av ett landskap, collografi, 70 x 50 cm

Bortom, collografi, 60 x 60 cm


Lövskog, collografi, 43 x 32 cm