HISTORISK ÅTERBLICK

1990 Lars Hellström (f 1936) “I nattens stillhet” färglitografi 271 x 360

1990 Mattias Fagerholm (f 1952) “Kap farvel” etsning 350 x 299

1991 Jan Manker (f 1941) “Mens´ end” färgetsning 348 x 184

1994 Pierre Olofsson (1921–1996) “Koreografi” etsning 296 x 246

1996 Mikael Kihlman (f 1953) “Vit duva” torrnål 298 x 248

1998 Lisa Larsson-Sundling (f 1956) “Sockerkaka”torrnål 204 x 167

1998 Lars Östling (f 1947) “Stadsmiljö” etsning 211 x 269

1998 Arnold Hagström (f 1958) “Grodan” serigrafi o. fotopolymer 207 x 321

2002 Jenny Olsson (f 1973) “Genom glas” serigrafi 206 x 308

2002 Sven-Ingvar Johansson (f 1962) “Tillit” torrnål o mjukgrundsetsning 248 x 167

2003 Eva Holmér-Edling (f 1942) “Ivory and Ebony” etsning 365 x 451

2004 Mats Svensson (f 1950) “Plöjd åker” torrnål 293 x 242

2004 Lina Nordenström (f 1963) “Struktur” fotopolymergravyr 156 x 153

2005 Gunilla Widholm (f 1938) “Lathyrus” etsning 192 x 129

2005 Cecilia Frisendahl (f 1922) “Djurpark med okapi” torrnål 250 x 247

2006 Kristina Anshelm (f 1942) “Pärlugglor” träsnitt 299 x 238

2008 Eva Grytt (f 1946) “Liten våg” torrnål 133 x 236

2008 Lars Nyberg (f 1956) “Från Palmerstone Park” torrnål 98 x 67

2009 Christel Hansson (f 1949) “Höst” torrnål 249 x 249

2009 Christina Lindeberg (f 1953) “Gul växt” fotopolymer 150 x 264