HISTORISK ÅTERBLICK

1914 Eva Béve (1852–1922) “Den gamla” träsnitt 200 x 158

1914 Siri Magnus (1875–1944) “I trädgården” träsnitt 308 x 240

1914 Gerda Nordling (1875–1942) “Ladugårdslandsviken” torrnål 245 x 190

1914 Acke Åslund (1881–1958) “Oxar för plogen” etsning 198 x 304

1926 Uno Stallarholm (1894–1974) “Capo di Sorrento” etsning 233 x 327

1929 Helge Zandén (1886–1972) “Husbergs pivot” kopparstick 250 x 178

1931 Axel Wallert (1890–1962) “Ung dam” etsning 133 x 105

1932 Harriet Sundström (1872–1961) “Katt i korg” färgträsnitt 208 x 167

1934 Ragnhild Nordensten (1888–1951) “Framför Martin-ugnen” etsning 175 x 218

1935 Harald Sallberg (1895–1963) “Näten torkas” torrnål 108 x 178

1944 Sven Ljungberg (f 1913) “Stora Tvärgatan Lund” trägravyr 198 x 167

1951 Gunnar Norrman (1912–2005) “Låg strand” litografi 177 x 305

1954 Sven Olof Rosén (1908–1982) “I blomsterhallen” etsning 211 x 296

1955 Ture Jörgenson (1907–1962) ”Hamn” etsning 315 x 225

1956 Philip von Schantz (1928–1998) “Den vita skålen” akvatint- o. linjeetsning 165 x 245

1956 Annie Bergman (1889–1987) “Slån” färgträsnitt 203 x 151

1960 Göran Nilsson (f 1930) “Stad i Spanien” etsning 243 x 327

1960 Ulf Trotzig (f 1925) “Sittande” etsning 344 x 277

1960 Erik Wessel-Fougstedt (1915–1990) “Londonbild” trägravyr 159 x 225

1967 Christina Rundqvist (f 1940) “Dansare” etsning 257 x 250