XIV GRAFIKTRIENNAL

Ellen Cronholm, Källa ladda ned [14.0MB]

John Rasimus, Självporträtt med hundladda ned [9.4MB]

Aino Näslund, Plint II ladda ned [4.4MB]

Cathrine Johansson, Skog utan skog ladda ned [7.0MB]

Anette Ronáld 960 Bq, ladda ned [13.7MB]

Gerd Aurell, Ryggen ladda ned [6.3MB]

Juan Cano, The Wather ladda ned [11.2MB]

Maya Eizin Öijer, Shanghai II ladda ned [15.1MB]
MEDLEMSUTSTÄLLNING


Berit Jonsvik, The Dinner ladda ned [15.8 MB]

Stefan Teleman, ladda ned [19.0 MB]Anita Larsson,
curlers ladda ned [12.5 MB]

Ubavka Marinkovic, Utan titel ladda ned [10.6 MB]
HISTORISK ÅTERBLICK

Eva Béve, Den gamla ladda ned [14.2 MB]Göran Nilsson ladda ned [15.9 MB]Lasse Söderberg, Åsa ladda ned [8.2 MB]Acke Åslund, Oxar för plogen ladda ned [18.5 MB]Jubileumsmärke ladda ned [712 KB]