Grafiktriennal XVI

Nordic Contemporary Print Triennial
Grafiktriennal XVI

Grafiska Sällskapet anordnar i samarbete med Galleri Sander, Trelleborgs Museum och Kulturens Hus, Luleå Grafiktriennal XVI. En utställning som strävar efter att utforska och presentera ett utsnitt ur den samtida nordiska grafiken.

Utställningarna verkställs som följer:

• Galleri Sander, Norrköping 25 januari – 14 mars 2020
• Trelleborgs Museum 4 april – 23 maj 2020
• Konsthallen, Kulturens Hus i Luleå, torsd 3 september – 4 oktober 2020

Eva Spikbacka
Utställningskommissarie

 

För frågor, e-mail: triennal@grafiskasallskapet.se


Grafiktriennal XVI

Nordic Contemporary Print Triennial 2020

The Swedish Printmakers’ Association arranges in collaboration with Galleri Sander, Trelleborgs Museum and Luleå Art Gallery Grafiktriennal XVI. An exhibition that strives to explore and present a section of contemporary Nordic printmaking.

The exhibitions are as follows:
• Galleri Sander, Norrköping 25 January – 14 March 2020
• Trelleborgs Museum 4 April – 23 May 2020
• Konsthallen, Kulturens Hus, Luleå, torsd 3 september – 4 oktober 2020

Eva Spikbacka
Exhibition curator