Lämna in cv och bilder digitalt

Ange följande i ditt cv:

Född
Bosatt i
E-post
Egen hemsida
Utbildning
Utställningar i urval
Separatutställningar
Grupputställningar i urval
Representerad:
Övrigt

Bilder:

Skicka max 10 – 15 av dina senaste bilder.
Bilderna skall vara minst 1000 pixlar breda för att kvalitén skall bli så bra som möjligt.
Bilder som inte håller god kvalitet (för små eller oskarpa) förbehåller vi oss rätten att inte ta med på hemsidan.
Döp varje bild med titel, teknik, storlek & pris, eller åtminstone titeln, så blir den lätt att identifiera.
(ex. Min-bild-FP-Gravyr-32x23cm-2000kr.jpg)
Ange titel, teknik, storlek och pris i mejlet, eller som textfil som går att kopiera.
Ange om ev. gamla bilder skall ersättas eller vara kvar.

Skicka till: nyabilder@grafiskasallskapet.se