Ulla-Pia Könönen


Född:

Bosatt i:

E-post:

Egen hemsida: www.ulla-pia-kononen.com

Utbildning:
Kulturkraft 2000,miljöutbildning för kulturarbetare 1996-97
Konstvetenskap och sociologi , Göteborgs Universitet 1993-96
Bildterapeutisk utbildning för socialarbetare 1995
Domens konstskola, Göteborg 1982-85
KV:Konstskola, Göteborg 1977-78

Utställningar i urval:

Separatutställningar:
Galleri Bergslagen, Konstfrämjandet Örebro 2023
Vara biblioteks utställningshall ,Vara 2022
Galleri Majnabbe, Göteborg 2020
Konstfrämjandet Karlstad 2019
Galleri Kronan, Norrköping 2018
Dergårdsgalleriet , Lerum 2018
Galleri Hav och Land, Hunnebostrand 2017
Teatergalleriet, Kalmar 2016
Nationalgalleriet, Stockholm 2014
Galleri Majnabbe, Göteborg 2014
Galleri PS,Göteborg 2011
Ålgården, Borås 2011
Göteborgs Konstförening, 2009
KKV Bohuslän, Skärholmen 2009
Konstepidemin, Pannrummet,Göteborg 2008
Vetlanda Konsthall, 2007
Konstnärshuset, Kungsbacka, 2006
Teatergalleriet, Kalmar 2006
Fågelbergskyrkan,Mölndal 2005
Galleri PS, Göteborg 2004

Samlingsutställningar:
Ålgården, Borås , ”Hjärtslag” 2022
Ålgården, Borås 2019
Konstnärshuset, Stockholm 2013
Galleri Uddenberg, Göteborg 2012
Luleå Konsthall 2012
Göteborgs Konstförening 2005
Galleri PS, Göteborg 2003 och 2002
Galleri Duner,Göteborg 2002

Övrigt:
Inköpt av Västra Götalandsregionen, Göteborgs och Jönköpings kommuner Norrköpings
stad och Norrbottens läns Landsting samt Vetlanda museum
Stipendievistelse, Cité de Art’s, Carina Ari atelje, Paris 2014
Ricklundgården,Saxnäs 2009 och 2012 samt Bingsjön, Danielsgården 2001

Medlem i KRO, Ålgården Borås , KC-väst, KKV och Göteborgs Konstnärsklubb

Intresserad av ett verk?


Bedjan, torrnål, djuptryck, 24 × 17 cm, 2 800 kr