Grafiktriennal XVI

Nordic Contemporary Print Triennial
Grafiktriennal XVI

Grafiska Sällskapet anordnar i samarbete med Galleri Sander, Trelleborgs Museum och Kulturens Hus, Luleå Grafiktriennal XVI. En utställning som strävar efter att utforska och presentera ett utsnitt ur den samtida nordiska grafiken.

Utställningarna verkställs som följer:

• Galleri Sander, Norrköping 25 januari – 14 mars 2020
• Trelleborgs Museum 4 april – 23 maj 2020
• Kulturens Hus, Luleå 29 augusti – 1 november 2020

Inlämningsdatum för ansökan är 13 mars – 17 april 2019 (poststämpel godtas). Ansökan görs med pappersfoton av ett maximalt antal om 5 verk som ej är äldre än 3 år, och skickas till Grafiska Sällskapet, Hornsgatan 6, 118 20 STOCKHOLM.

Ansökningshandlingar och blankett finns att ladda ned här: Grafiktriennal_XVI_Ans-SE [285KB]
Ansökningsavgiften om 400 SEK / 40 EUR skall vara insatt på Grafiska Sällskapets triennalkonto innan 12 mars 2019. Plusgiro 91 01 28 – 8 IBAN SE90 9500 0099 6026 0910 1288 BIC-kod (SWIFT): NDEASESS.
Märk inbetalningen med sökandes namn och Triennal 2020.

Ansökan görs med pappersfoton av ett maximalt antal om 5 verk som ej är äldre än från år
2015. Se ansökningsblanketten för anvisningar och detaljerad information.
För ytterligare frågor kontakta oss på triennal@grafiskasallskapet.se
Grafiktriennal XVI hälsar alla i Norden verksamma konstnärer välkomna att ansöka.

Eva Spikbacka
Utställningskommissarie

 

För frågor, e-mail: triennal@grafiskasallskapet.se


Grafiktriennal XVI

Nordic Contemporary Print Triennial 2020

The Swedish Printmakers’ Association arranges in collaboration with Galleri Sander, Trelleborgs Museum and Luleå Art Gallery Grafiktriennal XVI. An exhibition that strives to explore and present a section of contemporary Nordic printmaking.

The exhibitions are as follows:
• Galleri Sander, Norrköping 25 January – 14 March 2020
• Trelleborgs Museum 4 April – 23 May 2020
• Luleå Art Gallery 29 August – 1 November 2020

Applications must be submitted between 13 March –17 April 2019 (postmark accepted) to Grafiska Sällskapet, Hornsgatan 6, SE-118 20 Stockholm.
Application consists of paper photos of a maximum number of 5 works, not older than 3 years.

Application form and documents can be downloaded here: Grafiktriennal_XVI_Ans-EN [277KB]

An application fee of 400 SEK / 40 EUR is required to be paid to Grafiska Sällskapets bank account before 12 march 2019. IBAN SE90 9500 0099 60260910 1288 BIC-Code (SWIFT): NDEASESS.

Please mark your payment with applicant’s name and Triennal 2020.

Application is made with photographs of a maximum of 5 artworks, not older than from 2015. Please notice the application form for detailed information and instructions. For further questions please contact us at triennal@grafiskasallskapet.se

Eva Spikbacka
Exhibition curator