XIV GRAFIKTRIENNALEN

Juryns förord

Att sitta i juryn för det hundraårsjubilerande Grafiska Sällskapets XIV Triennal är hedrande och vi ber att få gratulera och tacka för förtroendet.
Det inkom 443 ansökningar innehållandes 1598 verk och det är ett grannlaga arbete att ur detta forma en utställning.Vår uppgift har varit att välja, vilket är både enkelt och svårt. Juryn hade fria händer och resultatet speglar såväl de sökandes skilda sätt att uttrycka sig som våra gillanden. Vi var tidigt överens om att ha helheten för vår inre blick och kvar blev 181 verk av 87 konstnärer.

Om juryn kan man säga att den som sammanställt den har tänkt till. Två internationellt erkända grafiker verksamma i Finland respektive Belgien, Outi Heiskanen och professor Ingrid Ledent, och en person – jag själv- med förankring i det svenska konstlivet men inte specifikt inom grafiken. Skillnaden i ålder gjorde att perspektiven spände över ett antal decennier och alla tre har tidigare erfarenhet från arbete av liknande slag. Även entusiasmen förenade. Mer än något annat är det ett privilegium att under koncentrerade former gemensamt se och bedöma, diskutera och välja. Sova på saken, omvärdera och pröva för att slutligen komma fram till ett urval. Om resultatet är vi överens och mer än nöjda, men vi har tillåtit oss att inte i varje enskilt fall kräva konsensus. Allt för mycket kompromissande leder lätt till slätstrukenhet.

Vad karaktäriserar då det hela? Människor och djur är ett överskuggande motiv och på ett fascinerande sätt är gränsen mellan dem inte lika entydig som den annars bruka vara. De tycks alla tala samma språk. Även ting och platser framstår som besjälade på ett närmast magiskt sätt. Uttrycken varierar från det lågmälda och skira till kaskader av färg och yvig gestik. Det föreställande dominerar, men här finns också en fascination för struktur och mönster och spelet mellan ytor och djup. Förtjusningen i materialen och tekniken är stor och arbetena äger ofta ett påfallande taktilt drag. Bejakandet av metoder med sekelgamla anor samsas med ett lustfyllt prövande av genrer och tekniker, såväl analoga som digitala. Med en uppfriskande glupskhet brukas bilder från alla tänkbara källor och de nya konstellationerna laddar bilderna med andra och överraskande innebörder. Variationen är som synes stor och ändå är det märkligt nog inte spretigt. Det finns en levande tradition som både skapar och samlar denna mångfald. Kanske är det just detta som utmärker grafiken?

Niclas Östlind, juryns ordförande

 

Statistiksammanställning

443 ansökningar med sammanlagt 1598 inlämnade arbeten
87 konstnärer antogs med 181 verk
48 kvinnliga och 39 manliga konstnärer antogs.
Yngsta deltagande konstnär är född 1986, äldsta 1928