I SAMARBETE MED

Grafiska Sällskapet tackar sina sponsorer till jubileumsutställningen och
jubileumsboken "100 år av svensk grafik", i bokstavsordning
:

Barbro Osher Pro Suecia Foundation
Berit Wallenbergs Stiftelse
Fil dr Birgit Rausing
Grafiska Företagens Förbund
Konstakademien
Statens Kulturråd
Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
Stiftelsen Längmanska Kulturfonden
Stockholms Stad
samt för de nordiska utställningarna Nordisk Kulturfon