Kontakt

Galleriet

Vi som jobbar på galleriet heter
Björn Sundström och Catarina Drugge

Adress:

Grafiska Sällskapet
Hornsgatan 6
118 20 Stockholm
tel:08-643 88 04
e-post: galleri@grafiskasallskapet.se
(OBS! Ärenden gällande hemsidan:
hemsidan@grafiskasallskapet.se)
Galleriets öppettider:
tis-tor 12-18
fre-sön 12-16

Hemsidan

hemsidan@grafiskasallskapet.se

Ansvariga för utgivandet av hemsidan:
Pär Sundling
Lisa Larsson-Sundling
Göran Boardy – styrelserepresentant

Grafikverkstaden

Hasse Lindroth
Tfn: 073-667 28 00
Lea Ahmed Jussilainen
Tfn: 070-827 69 47
Lise Lundgren
Tfn: 070-632 80 62

Digitalverkstaden

Tomas Holmqvist
Tfn: 070-759 98 85

Ateljé Madeleine

galleri@grafiskasallskapet.se
Björn och Britt Krestesen

Tidningen Grafiknytt

grafiknytt@grafiskasallskapet.se

Christina Lindeberg – redaktör och ansvarig utgivare

Styrelsen

styrelsen@grafiskasallskapet.se

Ordförande:

Göran Boardy

Vice ordförande:

Cecilia Enberg

Ordinarie/sekreterare:

Ulla-Carin Winter, Tfn:076-841 28 71
sekreteraren@grafiskasallskapet.se

Ordinarie/kassör:

Bo Ganarp

Ordinarie:

Eva-Maria Ern

Suppleanter:

Emmy Dijkstra
Eva Spikbacka

Ekonomisk rådgivare:

Ina Jansson, adjungerad till styrelsen

Revisorer

Helene Blom – auktoriserad ordinarie
Joakim Lindberg – auktoriserad suppleant
Roland Ljungberg – föreningens ordinarie
Ulla Wennberg – föreningens suppleant

Granskningsnämnden, 1 år

Lisa W Carlsson – ordinarie
Svante Drake – suppleant
Ann Makander – suppleant
Emmy Dijkstra – styrelserepresentant

Gallerigruppen

galleri@grafiskasallskapet.se
Eva Grytt
PO Larsson
Björn Sundström och Katarina Drugge
Cecilia Enberg – styrelserepresentant

Valberedning

Barbro Christoffersson, sammankallande
Susan Gillhög- ordinarie
Lea Ahmed Jussilainen – suppleant

Regionombud

NORR

Ewa Carlsson

VÄST

Marie Isaksson

SYD

Ewa Berg

Klubbmästare

Nina Kerola
Eva Spikbacka

Programgruppen

Vakant