Kontakt

Galleriet

Vi som jobbar på galleriet heter
Björn Sundström och Catarina Drugge

Adress:

Grafiska Sällskapet
Hornsgatan 6
118 20 Stockholm
tel:08-643 88 04
e-post: galleri@grafiskasallskapet.se
(OBS! Ärenden gällande hemsidan:
hemsidan@grafiskasallskapet.se)
Galleriets öppettider:
tis-tor 12-18
fre-sön 12-16

Hemsidan

hemsidan@grafiskasallskapet.se

Ansvariga för utgivandet av hemsidan:
Pär Sundling
Lisa Larsson-Sundling
Göran Boardy – styrelserepresentant

Grafikverkstaden

Hasse Lindroth
Tfn: 073-667 28 00
Lea Ahmed Jussilainen
Tfn: 070-827 69 47
Lise Lundgren
Tfn: 070-632 80 62

Digitalverkstaden

Tomas Holmqvist
Tfn: 070-759 98 85

Ateljé Madeleine

galleri@grafiskasallskapet.se
Björn och Britt Krestesen

Tidningen Grafiknytt

grafiknytt@grafiskasallskapet.se

Christina Lindeberg – redaktör och ansvarig utgivare

Styrelsen

styrelsen@grafiskasallskapet.se

Ordförande:

Anne-Lie Larsson-Ljung

Vice ordförande:

Eva Spikbacka

Ordinarie/sekreterare:

Hilda Lindström
sekreteraren@grafiskasallskapet.se

Ordinarie/kassör:

Bo Ganarp

Suppleanter:

Emmy Dijkstra
Jöran Österman
Ulla-Carin Winter – adjungerad

Revisorer

Helene Blom – auktoriserad ordinarie
Joakim Lindberg – auktoriserad suppleant
Mats de Vahl – föreningens ordinarie
Ulla Wennberg – föreningens suppleant

Granskningsnämnden, 1 år

Ellen Cronholm – ordinarie
Olle Halvars-Franzén – ordinarie
Karin Eklöf – suppleant
Maria Segerström – suppleant
Ulla-Carin Winter – styrelserepresentant

Gallerigruppen

galleri@grafiskasallskapet.se
Eva Grytt
Jenny Olsson
Björn Sundström
Catarina Drugge
Anne-Lie Larsson Ljung styrelserepresentant

Valberedning

Göran Boardy – ordinarie
Cecilia Enberg – ordinarie
Susan Gillhög – suppleant

Regionombud

NORR

Ewa Carlsson

VÄST

Marie Isaksson

SYD

Ewa Berg

Klubbmästare

Nina Kerola
Lena Hjelm

Programgruppen

Vakant