Kontakt/Organisation

För de instanser där e-post inte nämns, v.g. kontakta styrelsen

Galleriet

Galleriansvarig:
Björn Sundström

Adress:

Grafiska Sällskapet
Hornsgatan 6
118 20 Stockholm
tel:08-643 88 04
e-post: galleri@grafiskasallskapet.se
(OBS! Ärenden gällande hemsidan:
hemsidan@grafiskasallskapet.se)
Galleriets öppettider:
tis-tor 12-18
fre-sön 12-16

Hemsidan

hemsidan@grafiskasallskapet.se

Ansvariga för utgivandet av hemsidan:
Pär Sundling
Lisa Larsson-Sundling

Grafikverkstaden

Hasse Lindroth
Tfn: 073-667 28 00
Lea Ahmed Jussilainen
Tfn: 070-827 69 47
Lise Lundgren
Tfn: 070-632 80 62

Digitalverkstaden

Tomas Holmqvist
Tfn: 070-759 98 85

Tidningen Grafiknytt

grafiknytt@grafiskasallskapet.se
Redaktör, ansvarig utgivare & administratör:
Anne-Lie Larsson-Ljung
Medansvarig:
Emmy Dijkstra

Gallerigruppen 2 år

galleri@grafiskasallskapet.se
Mikael Kihlman
Jenny Olsson

Hängningsgruppen

Annette Hammaren
Bo Ganarp
Emma Göransson
Tomas Holmqvist
Anne-Lie Larsson Ljung

Styrelsen

styrelsen@grafiskasallskapet.se

Ordförande:

Anne-Lie Larsson-Ljung

Vice ordförande:

Eva Spikbacka

Ordinarie/sekreterare:

Cathrine Johansson
sekreteraren@grafiskasallskapet.se

Ordinarie/kassör:

Bo Ganarp

Ledamot:

Emmy Dijsktra

Suppleanter:

Tomas Holmqvist
Jöran Österman

Granskningsnämnden, 1 år

Mikael Wahrby – ordinarie
Maria Lindström – ordinarie
Lina Nordenström – suppleant
Alexandra Skarp – suppleant

Revisorer, 1 år

Anna Wretholm – auktoriserad ordinarie
Micaela Karlström – auktoriserad suppleant
Mats de Vahl – föreningens ordinarie
Ulla Wennberg – föreningens revisorssuppleant

Ekonomi

Shukra Wall Melin

Valberedning, 1 år

Sammankallande ordinarie – Ulla-Carin Winter
Ordinarie – Björn Krestesen
Suppleant – Karin Törnros

Regionombud, 1 år

NORR

Annika Kronlid Arvidsson

VÄST

Marie Isaksson

SYD

Ewa Berg

ÖST

Ellen Cronholm

Klubbmästare, 1 år

Nina Kerola
Lena Hjelm

Ateljé Madeleine

galleri@grafiskasallskapet.se
Björn och Britt Krestesen

Programgruppen

Vakant